Download Print this page

De Bestemming Op Andere Manieren Instellen - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De bestemming aanpassen
U kunt van het bevestigingsbericht voor het adres
overschakelen naar de stand voor bladeren in de
kaart om de bestemming aan te passen.
1 Raak
aan om over te schakelen naar de
stand voor bladeren in de kaart.
2 Sleep het scherm om de bestemming aan te
passen.
3 Raak
aan om het menu voor bladeren in
de kaart weer te geven en selecteer "Daarheen
navigeren".
Zie "Stand voor bladeren in de kaart" op
pagina 13 voor meer informatie over
bewerkingen in de stand voor bladeren in de
kaart.
De bestemming op andere
manieren instellen
Op de volgende manieren kunt u ook de
bestemming instellen en routes zoeken.
Selecteer in het hoofdmenu de items in de
onderstaande volgorde en selecteer vervolgens
(indien nodig) "Route berekenen".
Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding voor
meer informatie.
in de omgeving
Routes naar POI's, zoals restaurants en hotels,
zoeken in de buurt van de auto.
Selecteer "in de omgeving" en vervolgens een
van de volgende opties.
"Snelkoppeling 1 - 3"
Routes zoeken naar de dichtstbijzijnde POI van
de categorie die is opgeslagen in
Snelkoppelingen. Categorieën in
Snelkoppelingen kunnen worden aangepast in
het instelmenu (pagina 14).
"Zoeken op naam"
Voer de naam van de POI rechtstreeks in.
"Zoeken op categorie"
Selecteer de gewenste POI-categorie in de lijst.
Naar huis
Routes zoeken naar uw thuisadres als u dit hebt
geregistreerd.
Navigeren
Selecteer "Navigeren" en vervolgens een van de
volgende opties.
"in het hele land"
Routes zoeken naar een POI, zoals een
vliegveld, enzovoort, in het opgegeven land.
"in een plaats"
Routes zoeken naar een POI, zoals een
restaurant, hotel, enzovoort, in de opgegeven
plaats.
"Adresboek"
Routes zoeken naar een opgeslagen
bestemming.
"Laatste bestemmingen"
Routes zoeken naar bestemmingen die onlangs
zijn gezocht.
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51