Download  Print this page

Ændring Af Blæserhastighed; Indstilling Af Timeren; Sådan Bruges Tænd/sluk- Lysfunktionen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ændring af
blæserhastighed
Som supplement til de automatiske
tilstande er der flere tilgængelige
ventilatorhastigheder.
Når du bruger de manuelle indstillinger
for blæserhastighed, fortsætter
renseren med løbende at kontrollere
luftkvaliteten, men justerer ikke
automatisk blæserhastigheden, hvis
den registrerer ændringer i luftkvaliteten.
Dvale (SL)
I dvaletilstand kører luftrenseren
støjsvagt med meget lav hastighed.
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge dvaletilstanden (SL)
(fig.o).
Bemærk
• Alle lysdioder slukkes i dvaletilstand.
• Du kan tænde lamperne manuelt
ved at trykke på
Manuel
Tryk på blæserhastighedsknappen
gentagne gange for at vælge den
blæserhastighed, du har brug for
(fig.p).
Turbo (t)
I turbotilstand kører luftrenseren med
den højeste hastighed.
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge turbotilstanden (t)
(fig.q).
.

Indstilling af timeren

Med timeren kan du lade luftrenseren
køre i et bestemt antal timer. Når den
indstillede tid er udløbet, slukker
luftrenseren automatisk.
Tryk på timerknappen
gange for at vælge det antal timer,
du ønsker, luftrenseren skal køre
(fig.r).
" Timeren kan indstilles fra 1 til 12
timer.
For at deaktivere timeren skal du trykke
på timerknappen
indtil "--"vises på skærmen.
Bemærk
• Hvis du har indstillet timeren én
gang, starter den fra den tidligere
indstilling, næste gang du bruger
timeren.
Sådan bruges tænd/
sluk-lysfunktionen
Med knappen til lysdæmpning kan du
tænde eller slukke for luftkvalitetslyset,
skærmen og signallampen.
1
Tryk på lysdæmpningsknappen
én gang, så dæmpes
luftkvalitetslyset.
2
Tryk på lysdæmpningsknappen
igen, så dæmpes luftkvalitetslyset.
3
Tryk på lysdæmpningsknappen
tredje gang, så tænder alle
lamperne igen.
gentagne
gentagne gange,
DA
27

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: