Download  Print this page

Aan De Slag; De Filters Plaatsen; De Wi-fi-verbinding Voor De Eerste Keer Instellen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

3 Aan de slag

De filters plaatsen

Opmerking
• Zorg ervoor dat de luchtzuiveraar
niet op het stopcontact is
aangesloten voordat u de filters
plaatst.
• Zorg dat de kant van de filter met
het label in uw richting wijst.
1
Trek aan het onderste deel van het
voorpaneel om dit los te maken van
de luchtzuiveraar (afb. c).
2
Druk de twee uitsteeksels omlaag
(1) en trek het voorfilter naar u toe
(2) (afb. d).
3
Verwijder alle filters (afb. e).
4
Verwijder alle
verpakkingsmaterialen van de filters
(afb.
f).
5
Plaats eerst het dikke filter (FY2422)
in de luchtzuiveraar en vervolgens
het dunne AC-filter (FY2420)
(afb. g). De modelnummers zijn
weergegeven op elk filter.
6
Plaats het voorfilter terug in de
luchtzuiveraar (afb. h).
Opmerking
• Zorg dat de kant met de twee
uitsteeksels in uw richting wijst,
en dat alle haakjes van het
voorfilter op de juiste manier op de
luchtzuiveraar zijn bevestigd.
7
Plaats het voorpaneel terug door
de bovenkant van het paneel op
de bovenkant van de luchtzuiveraar
te drukken (1). Druk vervolgens
zachtjes het paneel tegen de
luchtzuiveraar (2) aan (afb. i).
8
Was uw handen grondig nadat u de
filters hebt geplaatst.
De Wi-Fi-verbinding voor
de eerste keer instellen
Opmerking
• Deze instructie geldt alleen
wanneer de luchtzuiveraar voor
de eerste keer wordt ingesteld.
Raadpleeg het gedeelte 'Wi-Fi-
verbinding instellen als het netwerk
is gewijzigd' op pagina page 142
als het netwerk is gewijzigd of de
instelling opnieuw moet worden
uitgevoerd.
• U kunt geen twee luchtzuiveraars
tegelijkertijd instellen. Als u meer
dan één luchtzuiveraar wilt instellen,
kunt u dit achtereenvolgens doen.
• Zorg ervoor dat de afstand tussen
uw mobiele apparaat en de
luchtzuiveraar minder dan 33 ft/10
m is en er geen obstakels zijn.
1
Steek de stekker van de
luchtzuiveraar in het stopcontact en
druk op
om de luchtzuiveraar in
te schakelen.
" De Wi-Fi-indicator
weergegeven op het scherm
wanneer u de luchtzuiveraar voor
de eerste keer gebruikt.
2
Ga naar de App Store of Google
Play en download en installeer de
'Air Matters'-app van FreshIdeas
Studio.
wordt niet
NL
141

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: