Download  Print this page

Ändra Autolägesinställningen; Ändra Fläkthastigheten - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2
Tryck på
för att slå på luftrenaren
(bild j).
" Luftrenaren piper.
" Luftrenaren körs på
allergenläget som standard.
" När luftrenaren värms upp
visas "
" på skärmen. Efter
mätning av partiklar enbart i
luften, visar luftrenaren IAI-
nivån och körs i autoläget med
på skärmen (bild k).
" Efter mätning av luftkvaliteten
i cirka 30 sekunder, väljer
luftkvalitetssensorn
automatiskt lämplig färg på
luftkvalitetslampan.
3
Tryck på och håll ned
sekunder för att stänga av
luftrenaren.
Note
• Om luftrenaren fortsätter att
vara ansluten till eluttaget efter
avstängning kommer den att
fungera enligt de föregående
inställningarna när den slås på igen.
Ändra
autolägesinställningen
Du kan välja allergenläge (
läge (
) eller bakterie- och virusläge
(
).
Allergenläge
Det extra känsliga allergenläget
är avsett att reagera även på små
förändringar i allergennivåerna i den
omgivande luften.
Tryck på knappen för autoläge
att markera allergenläget (bild l).
" Auto (A) och
skärmen.
i tre
), allmänt
för
visas på
Allmänt läge
En smart automatisk inställning som
automatiskt justerar luftrenarens
inställningar till den optimala nivån.
Tryck på knappen för autoläge
att välja allmänt läge (bild m).
" Auto (A) och
skärmen.
Bakterie- och virusläge
Bakterie- och virusläget använder
luftflödet för att snabbt minska bakterier
och virus.
Tryck på knappen för autoläge för
att välja bakterie- och virusläget
(bild n).
" Auto (A) och
skärmen.
Ändra fläkthastigheten
Förutom de automatiska lägena
finns det flera olika fläkthastigheter
tillgängliga.
När du använder de manuella
fläkthastighetsinställningarna övervakar
renaren fortfarande luftkvaliteten, men
den kommer inte automatiskt att justera
fläkthastigheten om den känner av
förändringar i luftkvaliteten.
Viloläge (SL)
I viloläget fungerar luftrenaren tyst på
en mycket låg hastighet.
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja viloläge (SL) (bild o).
Note
• Alla lamporna släcks i viloläge.
• Du kan slå på belysningen manuellt
genom att trycka på
för
visas på
visas på
.
SV
179

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: