Download  Print this page

Garanti Og Service; Bestill Deler Eller Tilbehør; Merknader; Elektromagnetiske Felt (emf) - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

9 Garanti og
service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis
du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på
www.philips.com eller ta kontakt med
Philips' forbrukerstøtte der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke er noen kundestøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-
forhandleren.
Bestill deler eller tilbehør
Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe
en ekstra del, kan du oppsøke Philips-
forhandleren din eller gå til
www.philips.com/support.
Hvis du har problemer med å få tak i
deler, kan du ta kontakt med Philips'
forbrukerstøtte i landet der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet).
170 NO

10 Merknader

Elektromagnetiske felt
(EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle
aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Samsvar med EMF
Koninklijke Philips N.V. produserer og
selger flere produkter som er beregnet
på forbrukere, og som på samme måte
som ethvert elektronisk apparat, ofte
kan utstråle og motta elektromagnetiske
signaler.
Et av Philips' viktigste
forretningsprinsipper er å ta alle
nødvendige forholdsregler for helse og
sikkerhet, slik at produktene samsvarer
med alle de juridiske kravene og
oppfyller de EMF-standardene som
gjaldt da produktene ble produsert.
Philips er forpliktet til å utvikle,
produsere og markedsføre produkter
som ikke forårsaker uheldige
helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis
Philips-produkter håndteres riktig ifølge
tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem
ut fra den kunnskapen vi har per dags
dato.
Philips har en aktiv rolle i utviklingen av
internasjonale standarder for EMF og
sikkerhet, noe som gjør det mulig for
Philips å forutse den videre utviklingen
på dette området, for slik å kunne
integrere den i produktene på et tidlig
stadium.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: