Download  Print this page

Din Luftrenare; Produktöversikt (bild A); Översikt Av Kontroller (bild B) - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2 Din luftrenare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt
en Philips-produkt!
Genom att registrera produkten på
www.philips.com/welcome får du
tillgång till full produktsupport.
Produktöversikt (bild a)
A Luftutblås
B Kontrollpanel
C Luftkvalitetslampa
D Luftkvalitetssensorer
NanoProtect-filter i serie 3
E
(FY2422)*
F NanoProtect-filter AC (FY2420)*
G Förfilter
H H1-, H2- och H3-luftintag
I
Frontpanel
176 SV
Översikt av kontroller
(bild b)
J På/av-knapp
K Ljusdimmerknapp
L Knapp för autoläge
M Displayskärm
N Allmänt läge, ikon
O Ikon för allergenläge
P Ikon för bakterie- och virusläge
Q Knapp för fläkthastighet
R Timerknapp
S Återställningsknapp

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: