Download  Print this page

Advertisement

Sørg for at ikke fremmede
gjenstander faller ned
i apparatet gjennom
luftuttaket.
Standard Wi-Fi-
grensesnitt basert på
802.11b/g/n ved 2,4GHz
med en maksimal
utgangseffekt på 17 mW
EIRP.
Forsiktig
Dette apparatet er ingen
erstatning for ordentlig
lufting, regelmessig
støvsuging eller bruk av en
utsugingsenhet eller vifte
ved matlaging.
Støpselet og apparatet blir
varmt hvis stikkontakten
har dårlige koblinger. Sørg
for å koble apparatet til
en stikkontakt med riktige
koblinger.
Plasser og bruk alltid
apparatet på en tørr,
stabil, jevn og horisontal
overflate.
La det være minst
20 cm ventilasjon bak
og på begge sidene av
apparatet og la det være
minst 30 cm ventilasjon
over apparatet.
Ikke plasser gjenstander
oppå apparatet.
Ikke sitt eller stå på
apparatet. Hvis du sitter
eller står oppå apparatet,
kan det føre til skader.
Ikke plasser apparatet
rett under et klimaanlegg.
Dette kan føre til at
kondens drypper på
apparatet.
Kontroller at alle filtrene er
riktig montert, før du slår
på apparatet.
Bruk bare originale filter
fra Philips tiltenkt dette
apparatet. Ikke bruk andre
filter.
Forbrenning av filteret
kan forårsake varige
skader og/eller fare for
andre. Ikke bruk filteret
som brensel eller andre
lignende formål.
Du bør unngå å dunke
på apparatet (spesielt
på åpningene for innluft
og utluft) med harde
gjenstander.
Hvis du skal løfte eller
flytte apparatet, må du
alltid bruke håndtaket bak
på apparatet.
NO
157

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: