Download  Print this page

Advertisement

tai ilmanpoistoaukkoon
fyysisten vammojen
estämiseksi ja laitteen
toiminnan takaamiseksi.
Älä käytä laitetta,
kun olet käyttänyt
sisätiloissa savuavia
hyönteiskarkotteita.
Älä myöskään käytä
laitetta paikoissa,
joissa on öljyjäämiä,
palavia suitsukkeita tai
kemikaalihöyryjä.
Älä käytä laitetta
kaasulaitteiden,
lämmityslaitteiden tai
tulisijojen läheisyydessä.
Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina
käytön jälkeen sekä
ennen puhdistusta,
muita huoltotöitä ja
suodattimien vaihtamista.
Älä käytä laitetta
huoneessa,
jossa on suuria
lämpötilanvaihteluita,
koska laitteen sisään voi
kertyä kosteutta.
Aseta laite vähintään
kahden metrin päähän
muista sähkölaitteista,
jotta se ei aiheuta
häiriöitä radioaaltoja
80 FI
käyttäviin laitteisiin, kuten
televisioihin, radioihin ja
radio-ohjattuihin kelloihin.
Laite on tarkoitettu
vain kotitalouksien
normaaleihin
käyttöolosuhteisiin.
Älä käytä laitetta
kosteissa tiloissa, kuten
kylpyhuoneissa tai
vessoissa, tai paikoissa,
joissa ympäristön
lämpötila on korkea, kuten
keittiöissä.
Laite ei poista häkää (CO)
eikä radonia (Rn). Sitä ei
voi käyttää turvalaitteena
onnettomuustilanteissa,
joihin liittyy palavaa
materiaalia tai vaarallisia
kemikaaleja.
Jos laitetta on siirrettävä,
se on ensin irrotettava
pistorasiasta.
Älä siirrä laitetta
virtajohdosta vetämällä.
Pese kädet aina
suodattimien vaihdon
jälkeen.
Ohita käytössä olevat
äly- tai etätoiminnot
irrottamalla laite
pistorasiasta.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: