Download  Print this page

Byta Filtren; Indikator För Byte Av Filter - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

6 Byta filtren

Indikator för byte av filter
Den här luftrenaren är utrustad med en
indikator för byte av filter, för att se till
att luftreningsfiltret är i optimalt skick när
luftrenaren är igång. När filtren behöver
bytas ut, visas filterkoden på skärmen
(se tabell för filtervarning).
Om filtren inte byts inom 14 dagar,
slutar luftrenaren att fungera och låses
automatiskt för att skydda luftkvaliteten
i rummet. Byt ut filtren så snart som
möjligt enligt filterkoden.
Byta filtren
Note
• Luftreningsfilter kan inte tvättas eller
dammsugas.
• Stäng alltid av luftrenaren och dra ut
stickproppen ur eluttaget innan du
byter ut filtren.
• Rengör inte filtren med en
dammsugare.
• Om förfiltret är skadat, slitet eller
trasigt ska du inte använda det. Gå
till www.philips.com/support.
Indikatorlampa för
filterstatus
A3 visas på
skärmen.
C7 visas på
skärmen.
A3 och C7 visas
växelvis på
skärmen.
1
Stäng av luftrenaren och dra ut
sladden från vägguttaget.
2
Ta ut det använda luftfiltret enligt
filtervarningslampans status som
visas på skärmen (bild |). Kassera
använda filter.
Note
• Rör inte den veckade ytan på filtret
och lukta inte på filtren – de har
samlat på sig luftföroreningar.
3
Ta bort allt förpackningsmaterial
från de nya filtren (bild f).
4
Placera de nya filtren i luftrenaren
(bild g).
5
Sätt i luftrenarens stickkontakt i
vägguttaget.
6
Tryck på och håll ned
återställningsknappen
tre sekunder för att återställa
räknaren för förbrukningstid
(bild }).
Note
• Tvätta händerna när du har bytt ut
ett filter.
Action
Byt ut
NanoProtect-
filtret i serie 3
(FY2422)
Byt ut filtret
NanoProtect AC
(FY2420)
Byt ut båda
filtren.
i
SV
183

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: