Download  Print this page

Rengjøre Forfilteret - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rengjøre forfilteret
Rengjør forfilteret når F0 vises på
skjermen (fig.y).
1
Slå av luftrenseren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Trekk den nederste delen av
frontpanelet for å fjerne det fra
luftrenseren (fig.c).
3
Trykk de to klemmene ned (1), og
trekk forfilteret mot deg (2) (fig.d).
4
Hvis forfilteret er veldig skittent, må
du bruke en myk børste til å børste
bort støv (fig.z). Rengjør deretter
forfilteret under rennende vann.
5
Lufttørk forfilteret grundig før du
setter det tilbake i luftrenseren.
Note
• For å optimalisere levetiden til
forfilteret må du passe på at det
lufttørker helt etter rengjøringen.
• Vask hendene etter at du har tatt i
filteret.
6
Sett forfilteret tilbake i luftrenseren
(fig.h).
Note
• Pass på at siden med de to klemmene
vender mot deg, og at alle krokene
til forfilteret er ordentlig festet til
luftrenseren.
7
Sett frontpanelet på igjen ved å
trykke den øverste delen av panelet
på plass på toppen av luftrenseren
(1). Deretter skyver du panelet
forsiktig mot luftrenseren (2) (fig.i).
8
Sett støpselet på luftrenseren inn i
stikkontakten.
9
Hold nede tilbakestillingsknappen
i tre sekunder for å tilbakestille
rengjøringsplanen for forfilteret
(fig {).
10
Vask hendene grundig etter
installasjon av filtre.
NO
165

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: