Download  Print this page

Wi-fi-yhteyden Muodostaminen Verkon Muutosten Jälkeen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Huomautus
• Tämä sovellus tukee Android
4.4 -versiota ja sitä uudempia
versioita tai iOS 9.0 -versiota ja sitä
uudempia versioita.
3
Kosketa painikkeita
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan,
kunnes kuulet äänimerkin.
" Ilmanpuhdistin siirtyy
pariliitostilaan.
" Wi-Fi-merkkivalo
oranssina.
4
Varmista, että mobiililaite on
yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.
5
Käynnistä Air Matters -sovellus
ja liitä ilmanpuhdistin verkkoon
näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
6
Kun pariliitos on onnistunut ja
yhteys on muodostettu, Wi-Fi-
merkkivalo
palaa valkoisena.
Jos pariliitos ei onnistu, katso
lisätietoja vianmääritysosiosta tai
tutustu Air Matters -sovelluksen
Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin
vianmääritysvinkkeihin.
Wi-Fi-yhteyden
muodostaminen verkon
muutosten jälkeen
ja
vilkkuu
1
2
3
4
Huomautus
• Tämä ohje koskee tilannetta, jossa
ilmanpuhdistimen käyttämässä
oletusverkossa on tapahtunut
muutoksia.
Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja
käynnistä se
-painikkeella.
" Wi-Fi-merkkivalo
valkoisena.
Kosketa painikkeita
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan,
kunnes kuulet äänimerkin.
" Ilmanpuhdistin siirtyy
pariliitostilaan.
" Wi-Fi-merkkivalo
oranssina.
Anna Wi-Fi-verkon nimi ja salasana
mobiililaitteen sovelluksessa.
Verkon nimen ja salasanan
kirjainkoko on merkitsevä.
Noudata Wi-Fi-yhteyden
muodostaminen ensimmäistä
kertaa -kohdan vaiheissa 5–6
annettuja ohjeita.
vilkkuu
ja
vilkkuu
FI
83

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: