Philips AC1214 Manuals

Manuals and User Guides for Philips AC1214. We have 2 Philips AC1214 manuals available for free PDF download: User Manual

Philips AC1214 User Manual

Philips AC1214 User Manual (138 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 11.81 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important4................................................................................................................................................................
Safety4................................................................................................................................................................
Your Air Purifier7................................................................................................................................................................
Product Overview (fig. A)7................................................................................................................................................................
Controls Overview (fig. B)7................................................................................................................................................................
Getting Started7................................................................................................................................................................
Installing The Filters7................................................................................................................................................................
Wi-fi Setup8................................................................................................................................................................
Using The Air Purifier9................................................................................................................................................................
Understanding The Air Quality Light9................................................................................................................................................................
Turning On And Off9................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed9................................................................................................................................................................
Light Sensor10................................................................................................................................................................
Night Sensing Mode10................................................................................................................................................................
Setting The Child Lock11................................................................................................................................................................
Cleaning11................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Air Purifier11................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor11................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre-filter12................................................................................................................................................................
Replacing The Filters13................................................................................................................................................................
Filter Replacement Indicator13................................................................................................................................................................
Filter Reset14................................................................................................................................................................
Storage14................................................................................................................................................................
Troubleshooting15................................................................................................................................................................
Guarantee And Service18................................................................................................................................................................
Order Parts Or Accessories18................................................................................................................................................................
Notices18................................................................................................................................................................
Electromagnetic Fields (emf)18................................................................................................................................................................
Recycling19................................................................................................................................................................
Software19................................................................................................................................................................
Důležité22................................................................................................................................................................
Bezpečnost22................................................................................................................................................................
Vaše čistička Vzduchu25................................................................................................................................................................
Přehled Výrobku (obr. A)25................................................................................................................................................................
Přehled Ovládacích Prvků (obr. B)25................................................................................................................................................................
Začínáme26................................................................................................................................................................
Instalace Filtrů26................................................................................................................................................................
Nastavení Wi-fi26................................................................................................................................................................
Použití čističky Vzduchu27................................................................................................................................................................
Jak Funguje Kontrolka Kvality Vzduchu27................................................................................................................................................................
Vypnutí A Zapnutí27................................................................................................................................................................
Změna Rychlosti Ventilátoru28................................................................................................................................................................
Světelný Senzor28................................................................................................................................................................
Noční Režim29................................................................................................................................................................
Nastavení Dětské Pojistky29................................................................................................................................................................
Čištění30................................................................................................................................................................
Čištění Těla čističky30................................................................................................................................................................
Čištění Snímače Kvality Vzduchu30................................................................................................................................................................
Čištění Předfiltru30................................................................................................................................................................
Výměna Filtrů31................................................................................................................................................................
Indikátor Výměny Filtru31................................................................................................................................................................
Resetování Filtru32................................................................................................................................................................
Uskladnění33................................................................................................................................................................
Odstraňování Problémů34................................................................................................................................................................
Záruka A Servis37................................................................................................................................................................
Objednání Dílů Nebo Doplňků37................................................................................................................................................................
Upozornění37................................................................................................................................................................
Elektromagnetická Pole (emp)37................................................................................................................................................................
Recyklace38................................................................................................................................................................
Fontos Tudnivalók40................................................................................................................................................................
Biztonság40................................................................................................................................................................
Levegőtisztító43................................................................................................................................................................
Termék áttekintése (a .ábra)43................................................................................................................................................................
Vezérlőszervek áttekintése (b .ábra)44................................................................................................................................................................
Bevezetés44................................................................................................................................................................
A Szűrők Behelyezése44................................................................................................................................................................
Wi-fi-beállítás45................................................................................................................................................................
Levegőtisztító Használata46................................................................................................................................................................
A Levegőminőség Jelzőfényének Megismerése46................................................................................................................................................................
Be- és Kikapcsolás46................................................................................................................................................................
A Ventilátorsebesség Módosítása47................................................................................................................................................................
Fényérzékelő47................................................................................................................................................................
Éjszakai érzékelés üzemmód48................................................................................................................................................................
A Gyermekzár Beállítása48................................................................................................................................................................
Tisztítás49................................................................................................................................................................
A Levegőtisztító Házának Tisztítása49................................................................................................................................................................
A Levegőminőség-érzékelő Tisztítása49................................................................................................................................................................
Az Előszűrő Tisztítása50................................................................................................................................................................
Szűrők Cseréje51................................................................................................................................................................
Szűrőcsere-jelzőfény51................................................................................................................................................................
A Szűrők Cseréje51................................................................................................................................................................
Szűrő Visszaállítása52................................................................................................................................................................
Tárolás52................................................................................................................................................................
Hibaelhárítás53................................................................................................................................................................
Jótállás és Szerviz56................................................................................................................................................................
Alkatrészek és Tartozékok Rendelése56................................................................................................................................................................
Figyelmeztetések56................................................................................................................................................................
Elektromágneses Mezők (emf)56................................................................................................................................................................
Újrahasznosítás57................................................................................................................................................................
Szoftver57................................................................................................................................................................
Ważne60................................................................................................................................................................
Bezpieczeństwo60................................................................................................................................................................
Twój Oczyszczacz Powietrza63................................................................................................................................................................
Opis Produktu (rys. A)63................................................................................................................................................................
Panel Sterowania (rys. B)64................................................................................................................................................................
Czynności Wstępne64................................................................................................................................................................
Montaż Filtrów64................................................................................................................................................................
Konfiguracja Połączenia Wi-fi65................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Oczyszczacza Powietrza66................................................................................................................................................................
Działanie Wskaźnika Jakości Powietrza66................................................................................................................................................................
Włączanie I Wyłączanie67................................................................................................................................................................
Zmiana Prędkości Wentylatora67................................................................................................................................................................
Czujnik światła68................................................................................................................................................................
Tryb Monitorowania Nocą68................................................................................................................................................................
Ustawianie Blokady Rodzicielskiej69................................................................................................................................................................
Czyszczenie69................................................................................................................................................................
Czyszczenie Obudowy69................................................................................................................................................................
Oczyszczacza Powietrza69................................................................................................................................................................
Czyszczenie Czujnika Jakości Powietrza70................................................................................................................................................................
Czyszczenie Filtra Wstępnego70................................................................................................................................................................
Wymiana Filtrów71................................................................................................................................................................
Działanie Blokady Healthy Air Protect71................................................................................................................................................................
Zerowanie Filtra72................................................................................................................................................................
Przechowywanie73................................................................................................................................................................
Rozwiązywanie Problemów74................................................................................................................................................................
Gwarancja I Serwis77................................................................................................................................................................
Zamawianie Części I Akcesoriów77................................................................................................................................................................
Uwagi77................................................................................................................................................................
Pola Elektromagnetyczne (emf)77................................................................................................................................................................
Ochrona środowiska78................................................................................................................................................................
Oprogramowanie78................................................................................................................................................................
Siguranţă80................................................................................................................................................................
Purificatorul De Aer83................................................................................................................................................................
Prezentare Generală A Produsului (fig. A)83................................................................................................................................................................
Prezentarea Generală A Comenzilor (fig. B)84................................................................................................................................................................
Primii Paşi84................................................................................................................................................................
Instalarea Filtrelor84................................................................................................................................................................
Configurarea Wi-fi85................................................................................................................................................................
Utilizarea Purificatorului De Aer86................................................................................................................................................................
Descrierea Indicatorului Luminos Pentru Calitatea Aerului86................................................................................................................................................................
Pornirea şi Oprirea87................................................................................................................................................................
Schimbarea Turaţiei Ventilatorului87................................................................................................................................................................
Senzorul De Lumină88................................................................................................................................................................
Modul De Detectare Nocturn88................................................................................................................................................................
Configurarea Blocării Pentru Copii89................................................................................................................................................................
Curăţarea89................................................................................................................................................................
Curăţarea Corpului89................................................................................................................................................................
Purificatorului De Aer89................................................................................................................................................................
Curăţarea Senzorului De Calitate A Aerului90................................................................................................................................................................
Curăţarea Prefiltrului90................................................................................................................................................................
Înlocuirea Filtrelor91................................................................................................................................................................
Indicator De înlocuire A Filtrului91................................................................................................................................................................
Resetare Filtru92................................................................................................................................................................
Depozitare93................................................................................................................................................................
Depanare94................................................................................................................................................................
Garanţie şi Service97................................................................................................................................................................
Comandarea Pieselor Sau A Accesoriilor97................................................................................................................................................................
Observaţii97................................................................................................................................................................
Câmpuri Electromagnetice (emf)97................................................................................................................................................................
Reciclare98................................................................................................................................................................
Dôležité Informácie100................................................................................................................................................................
Bezpečnosť100................................................................................................................................................................
Čistička Vzduchu103................................................................................................................................................................
Prehľad Výrobku (obr. A)103................................................................................................................................................................
Prehľad Ovládacích Prvkov (obr. B)103................................................................................................................................................................
Začíname104................................................................................................................................................................
Inštalácia Filtrov104................................................................................................................................................................
Nastavenie Wi-fi104................................................................................................................................................................
Používanie čističky Vzduchu106................................................................................................................................................................
Význam Svetelného Indikátora Kvality Vzduchu106................................................................................................................................................................
Zapnutie A Vypnutie106................................................................................................................................................................
Zmena Otáčok Ventilátora107................................................................................................................................................................
Svetelný Senzor107................................................................................................................................................................
Režim Nočného Snímania107................................................................................................................................................................
Nastavenie Detského Zámku108................................................................................................................................................................
Čistenie109................................................................................................................................................................
Čistenie Tela čističky Vzduchu109................................................................................................................................................................
Čistenie Snímača Kvality Vzduchu109................................................................................................................................................................
Čistenie Predfiltra110................................................................................................................................................................
Výmena Filtrov111................................................................................................................................................................
Indikátor Výmeny Filtra111................................................................................................................................................................
Vynulovanie Filtra112................................................................................................................................................................
Odkladanie112................................................................................................................................................................
Riešenie Problémov113................................................................................................................................................................
Objednanie Dielov Alebo Príslušenstva116................................................................................................................................................................
Poznámky116................................................................................................................................................................
Elektromagnetické Polia (emf)116................................................................................................................................................................
Recyklácia117................................................................................................................................................................
Softvér117................................................................................................................................................................
Важлива інформація120................................................................................................................................................................
Безпека120................................................................................................................................................................
Очищувач повітря123................................................................................................................................................................
Огляд виробу (мал. A)123................................................................................................................................................................
Огляд елементів керування (мал. B)124................................................................................................................................................................
Початок роботи124................................................................................................................................................................
Встановлення фільтрів124................................................................................................................................................................
Налаштування Wi-fi125................................................................................................................................................................
Використання очищувача повітря126................................................................................................................................................................
Значення кольорів індикатора126................................................................................................................................................................
якості повітря126................................................................................................................................................................
Увімкнення та вимкнення127................................................................................................................................................................
Зміна швидкості вентилятора127................................................................................................................................................................
Датчик світла128................................................................................................................................................................
Нічний режим128................................................................................................................................................................
Налаштування функції блокування від дітей129................................................................................................................................................................
Чищення129................................................................................................................................................................
Чищення корпуса очищувача повітря129................................................................................................................................................................
Чищення датчика якості повітря130................................................................................................................................................................
Чищення фільтра попереднього очищення130................................................................................................................................................................
Заміна фільтрів131................................................................................................................................................................
Індикатор заміни фільтра131................................................................................................................................................................
Скидання даних про фільтр132................................................................................................................................................................
Зберігання133................................................................................................................................................................
Усунення несправностей134................................................................................................................................................................
Гарантія та обслуговування137................................................................................................................................................................
Замовлення частин та аксесуарів137................................................................................................................................................................
Повідомлення137................................................................................................................................................................
Електромагнітні поля (ЕМП)137................................................................................................................................................................
Переробка138................................................................................................................................................................
Програмне забезпечення138................................................................................................................................................................

Advertisement

Philips AC1214 User Manual

Philips AC1214 User Manual (46 pages)

Brand: Philips | Category: Air Cleaner | Size: 6.06 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Important Safeguards4................................................................................................................................................................
Your Air Purifier10................................................................................................................................................................
Product Overview (fig.a)10................................................................................................................................................................
Controls Overview (fig.b)10................................................................................................................................................................
Getting Started10................................................................................................................................................................
Installing The Filters10................................................................................................................................................................
Setting Up The Wi-fi Connection For The First Time11................................................................................................................................................................
Setting Up The Wi-fi Connection When The Network Has Changed12................................................................................................................................................................
Using The Air Purifier12................................................................................................................................................................
Understanding The Air Quality Light12................................................................................................................................................................
Turning On And Off13................................................................................................................................................................
Changing The Fan Speed13................................................................................................................................................................
Light Sensor14................................................................................................................................................................
Night Sensing Mode14................................................................................................................................................................
Setting The Child Lock14................................................................................................................................................................
Cleaning15................................................................................................................................................................
Cleaning The Body Of The Air Purifier15................................................................................................................................................................
Cleaning The Air Quality Sensor15................................................................................................................................................................
Cleaning The Pre-filter16................................................................................................................................................................
Replacing The Filters17................................................................................................................................................................
Filter Replacement Indicator17................................................................................................................................................................
Filter Reset18................................................................................................................................................................
Storage18................................................................................................................................................................
Troubleshooting19................................................................................................................................................................
Warranty21................................................................................................................................................................
Accessories22................................................................................................................................................................
Disposal22................................................................................................................................................................
Recommandations Importantes24................................................................................................................................................................
Votre Purificateur D'air31................................................................................................................................................................
Présentation Du Produit (fig.a)31................................................................................................................................................................
Aperçu Des Commandes (fig.b)31................................................................................................................................................................
Guide De Démarrage32................................................................................................................................................................
Installation Des Filtres32................................................................................................................................................................
Première Configuration De La Connexion Wi-fi32................................................................................................................................................................
Configuration De La Connexion Wi-fi Après Modification Du Réseau33................................................................................................................................................................
Utilisation Du Purificateur D'air34................................................................................................................................................................
Compréhension Du Voyant De Qualité De L'air34................................................................................................................................................................
Mise Sous Et Hors Tension34................................................................................................................................................................
Modification De La Vitesse Du Ventilateur35................................................................................................................................................................
Capteur De Luminosité35................................................................................................................................................................
Mode Détecteur De Nuit36................................................................................................................................................................
Configuration Du Verrouillage Enfant36................................................................................................................................................................
Nettoyage37................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Corps Du Purificateur D'air37................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Capteur De Qualité De L'air37................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Préfiltre38................................................................................................................................................................
Remplacement Des Filtres39................................................................................................................................................................
Indicateur De Remplacement Du Filtre39................................................................................................................................................................
Réinitialisation Du Filtre40................................................................................................................................................................
Stockage40................................................................................................................................................................
Garantie44................................................................................................................................................................
Accessoires45................................................................................................................................................................
Mise Au Rebut45................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement