Download  Print this page

Advertisement

8 Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du
den lokala kundtjänsten.
Problem
Apparaten fungerar
inte trots att den är
inkopplad.
Apparaten fungerar
inte trots att den är
påslagen.
Apparaten stängs
av oavsiktligt.
Wi-Fi-
installationen
lyckades inte.
Möjlig lösning
Byteskoden för filtret visas på skärmen men du har inte
bytt ut det motsvarande filtret än. Apparaten förblir låst om
du fortsätter att använda det förbrukade filtret. Byt ut filtret
och återställ förbrukningstiden för filter.
Byteskoden för filtret har visats kontinuerligt men du har
inte bytt ut motsvarande filter och apparaten är nu låst. Byt
ut filtret och återställ förbrukningstiden för filter.
Produkten startas om automatiskt och går till föregående
läge när nätspänningen återställs.
Om routern som luftrenaren är ansluten till är dual band
och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla
till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka
para ihop med igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas.
Webbautentiseringsnätverk kan inte användas.
Kontrollera om renaren är inom räckvidd från Wi-Fi-
routern. Du kan försöka placera luftrenaren närmare Wi-Fi-
routern.
Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet
är skiftlägeskänsligt.
Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt.
Försök göra om installationen med hjälp av instruktionerna
i avsnittet Konfigurera Wi-Fi -anslutningen när nätverket
har ändrats".
Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält
eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från
andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se
till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till
Wi-Fi-nätverket.
Gå till hjälpavsnittet i appen om du vill ha omfattande och
uppdaterade felsökningstips.
SV
185

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: