Download  Print this page

Advertisement

Gjenvinning

Dette symbolet betyr at dette
produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU).
Følg nasjonale regler for egen
innsamling av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du kaster produktet
på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og
miljø.
App Store er et servicemerke som
tilhører Apple Inc.
Google Play er et varemerke som
tilhører Google Inc.
Air Matters-appen er utviklet av
FreshIdeas Studio.
NO
171

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: