Download  Print this page

Rengöring; Rengöra Luftrenaren; Rengöra Luftkvalitetssensorn - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

5 Rengöring
Note
• Stäng alltid av luftrenaren och dra ut
den ur eluttaget före rengöring.
• Sänk aldrig ned luftrenaren i vatten
eller i någon annan vätska.
• Använd aldrig slipande, starka
eller brandfarliga rengöringsmedel
såsom blekningsmedel eller
alkohol för att rengöra någon del av
luftrenaren.
• Endast förfiltret är tvättbart.
Luftreningsfiltret kan inte tvättas
eller dammsugas.
• Försök inte rengöra filtren eller
luftkvalitetssensorn med en
dammsugare.
Rengöra luftrenaren
Rengör regelbundet luftrenarens in-
och utsida för att undvika att damm
ansamlas.
1
Använd en mjuk, torr trasa för att
rengöra både insidan och utsidan
av luftrenaren.
2
Utblåset kan även rengöras med en
torr, mjuk trasa.
Rengöra
luftkvalitetssensorn
Rengör luftkvalitetssensorn varannan
månad för att luftrenaren ska fungera
optimalt.
Note
• Om luftrenaren används i en
dammig miljö kan den behöva
rengöras oftare.
• Om luftfuktigheten i rummet
är mycket hög kan kondens
uppstå på luftkvalitetssensorn
och luftkvalitetslampan kan
då visa en sämre luftkvalitet
trots att luftkvaliteten faktiskt är
bra. Om det inträffar rengör du
luftkvalitetssensorn eller använder
luftrenaren på en manuell
hastighetsinställning.
1
Stäng av luftrenaren och dra ut
sladden från vägguttaget.
2
Rengör luftkvalitetssensorns intag
och utlopp med en mjuk borste
(bild u).
3
Ta bort luftkvalitetssensorkåpan
(bild v).
4
Rengör luftkvalitetssensorn och
intaget och utloppet för damm med
en fuktig bomullspinne (bild w).
5
Torka alla delar ordentligt med en
torr bomullspinne.
6
Sätt tillbaka
luftkvalitetssensorkåpan (bild x).
SV
181

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: