Download  Print this page

Rengöra Förfiltret - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rengöra förfiltret
Rengör förfiltret när F0 visas på
skärmen (bild y).
1
Stäng av luftrenaren och dra ut
sladden från vägguttaget.
2
Dra ut frontpanelens nedre del
och ta bort den från luftrenaren
(bild c).
3
Tryck ned de två klämmorna (1) och
dra förfiltret mot dig (2) (bild d).
4
Om förfiltret är väldigt smutsigt
använder du en mjuk borste och
borstar bort dammet (bild z).
Tvätta sedan förfiltret under
rinnande kranvatten.
5
Låt förfiltret lufttorka ordentligt
innan du sätter tillbaka det i
luftrenaren.
Note
• För att optimera livslängden på
förfiltret bör du se till att det har
lufttorkat ordentligt efter rengöring.
• Tvätta händerna efter hantering av
filtret.
6
Sätt tillbaka förfiltret i luftrenaren
igen (bild h).
Note
• Se till att sidan med de två
klämmorna är vänd mot dig och
att alla krokar på förfiltret sitter
ordentligt i luftrenaren.
7
Sätt tillbaka frontpanelen genom
pressa den övre delen av panelen
längst upp på luftrenaren (1). Sedan
trycker du försiktigt panelen mot
luftrenaren (2) (bild i).
8
Sätt i luftrenarens stickkontakt i
vägguttaget.
182 SV
9
Tryck på och håll ned
återställningsknappen
tre sekunder för att återställa
förfiltrets rengöringstid (bild {).
10
Tvätta händerna noga när du har
installerat filtren.
i

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: