Download  Print this page

Ajan Asettaminen; Valotoiminnon Käyttäminen; Näyttötilan Vaihto - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Manuaalinen
Voit valita haluamasi tuulettimen
nopeuden koskettamalla toistuvasti
tuulettimen nopeuspainiketta
(kuva p).
Turbo-tila (t)
Turbo-tilassa ilmanpuhdistin toimii
enimmäisnopeudella.
Voit valita turbo-tilan (t) (kuva q)
koskettamalla tuulettimen
nopeuspainiketta

Ajan asettaminen

Ajastimen avulla voit säätää
ilmanpuhdistimen toimimaan tietyn
ajan. Kun asetettu aika on kulunut,
ilmanpuhdistimen virta katkeaa
automaattisesti.
Valitse, kuinka monta tuntia haluat
ilmanpuhdistimen toimivan,
koskettamalla ajastinpainiketta
toistuvasti (kuva r).
" Ajastimen arvoksi voi asettaa
1–12 tuntia.
Ajastimen voi poistaa käytöstä
koskettamalla toistuvasti
ajastinpainiketta
, kunnes näytössä
näkyy --.
Huomautus
• Jos olet käyttänyt ajastinta
aikaisemmin, se käyttää edellistä
asetusaikaa.
86 FI
.
Valotoiminnon
käyttäminen
Valon himmennyspainikkeella voit
halutessasi sytyttää tai sammuttaa
ilmanlaadun merkkivalon, näytön ja
toimintojen merkkivalon.
1
Kun kosketat valon
himmennyspainiketta
ilmanlaadun merkkivalo himmenee.
2
Kun kosketat valon
himmennyspainiketta
kerran, ilmanlaadun merkkivalo
sammuu.
3
Kun kosketat valon
himmennyspainiketta
kerran, kaikki valot syttyvät
uudelleen.
Näyttötilan vaihto
Ilmanpuhdistimessa on kaksi
näyttötilaa, IAI-näyttö ja PM2.5-näyttö.
Huomautus
• Ilmanpuhdistin toimii
oletusarvoisesti IAI-näyttötilassa.
1
Vaihda PM2.5-näyttötilaan
koskettamalla valon
himmennyspainiketta
ajan (kuva s).
"
välähtää kahdesti.
" Nykyinen PM2.5-taso näkyy
näytössä.
2
Vaihda takaisin IAI-näyttötilaan
koskettamalla valon
himmennyspainiketta
ajan (kuva t).
"
välähtää kahdesti.
" IAI-taso näkyy näytössä.
kerran,
toisen
kolmannen
3 sekunnin
3 sekunnin

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: