Download  Print this page

Advertisement

Ikke stikk fingrene
eller gjenstander inn i
åpningene for innluft eller
utluft. Det kan forårsake
fysiske skader og/eller feil
på apparatet.
Du bør ikke bruke dette
apparatet når du har
brukt insektmidler som
avgir røyk innendørs eller
på steder med oljete
restprodukter, røkelse
som brennes, eller kjemisk
damp.
Du bør ikke bruke
apparatet i nærheten av
gassdrevne apparater,
varmeapparater eller
peiser.
Du må alltid koble fra
apparatet etter bruk og
før rengjøring eller annet
vedlikehold eller ved bytte
av filter.
Du bør ikke bruke
apparatet i rom der
temperaturen svinger
kraftig. Dette kan føre til
kondens inne i apparatet.
Plasser apparatet minst
to meter unna elektriske
apparater som bruker
radiobølger gjennom
luften, for eksempel
158 NO
TV-er, radioer og
radiokontrollerte klokker.
Apparatet er kun ment til
bruk i husstander under
vanlige driftsforhold.
Du bør ikke bruke
apparatet i våte
omgivelser eller
omgivelser med høy
romtemperatur, for
eksempel på bad,
toaletter eller kjøkkenet.
Apparatet fjerner ikke
karbonmonoksid (CO)
eller radon (Rn). Apparatet
kan ikke brukes som
en sikkerhetsanordning
ved uhell med
forbrenningsprosesser
eller farlige kjemikalier.
Hvis du må flytte
apparatet, må du
koble apparatet fra
strømforsyningen først.
Ikke flytt apparatet ved å
trekke i strømledningen.
Du må alltid rengjøre
hendene etter at du har
byttet filter.
Koble fra apparatet for å
overstyre smartaktiverte
eller fjernstyrte funksjoner.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: