Download  Print this page

Filternulstilling; Opbevaring - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Filternulstilling

Du kan udskifte filtrene, selvom der
ikke vises nogen kode for udskiftning af
filter på skærmen. Når du har udskiftet
et filter, skal du nulstille filterets
levetidstæller manuelt.
1
Tryk på
og
3 sekunder for at aktivere nulstilling
af filteret (fig.~).
" Koden (A3) for NanoProtect-
filteret i 3-serien vises på
skærmen.
2
Hold
nede i 3 sekunder for
at gennemtvinge nulstilling af
levetidstælleren for NanoProtect-
filteret i 3-serien (fig.}).
3
Koden (C7) for NanoProtect AC-
filteret vises på skærmen, når
levetidstælleren for NanoProtect-
filteret i 3-serien er blevet nulstillet
(fig.).
4
Hold
nede i 3 sekunder for
at gennemtvinge nulstilling af
levetidstælleren for NanoProtect
AC-filteret og forlade tilstanden for
nulstilling af filteret (fig.€).
samtidigt i

7 Opbevaring

1
Sluk for luftrenseren, og tag stikket
ud af stikkontakten.
2
Rengør luftrenser, luftkvalitetssensor
og forfilter (se afsnittet "Rengøring").
3
Lad alle dele lufttørre grundigt, før
affugteren stilles væk.
4
Vikl filtrene og forfilteret i lufttætte
plastikposer hver for sig.
5
Opbevar luftrenseren, filtrene og
forfilteret et køligt, tørt sted.
6
Vask altid hænderne grundigt efter
håndtering af filtre.
DA
31

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: