Download  Print this page

Stille Inn Timeren; Bruke Av/på-funksjonen For Lampen; Bytte Visningsmodus - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Note
• Alle lysene slukkes i hvilemodus.
• Du kan slå på lyset manuelt ved å
trykke på
.
Manuell
Trykk på viftehastighetsknappen
gjentatte ganger for å velge
viftehastigheten (fig.p).
Turbo (t)
I turbomodus jobber luftrenseren på
høyeste hastighet.
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge turbomodus (t) (fig.q).

Stille inn timeren

Med timeren kan du velge hvor lenge
luftrenseren skal være slått på. Når
den forhåndsinnstilte tiden er ute, slås
luftrenseren automatisk av.
Trykk på timerknappen
ganger for å velge antall timer du
ønsker at luftrenseren skal være slått
på (fig.r).
" Timeren gir deg valget fra 1 til
12 timer.
Hvis du vil deaktivere timeren, trykker du
på timerknappen
-- vises på skjermen.
Note
• Hvis du angir timeren én gang, starter
den fra den forrige innstilte tiden neste
gang du bruker den.
gjentatte
gjentatte ganger til
Bruke av/på-funksjonen
for lampen
Med dimme-knappen for lampen kan
du slå av eller på lampen for luftkvalitet,
skjermen og funksjonsvisningen hvis
ønskelig.
1
Trykk på dimmeknappen
gang og lampen for luftkvaliteten
dimmes.
2
Trykk på dimmeknappen
gang til og lampen for luftkvaliteten
slås av.
3
Trykk på dimmeknappen for lampen
for tredje gang for å slå på alle
lampene igjen.

Bytte visningsmodus

Luftrenseren har dobbel visningsmodus,
IAI-visning og PM2.5-visning.
Note
• Luftrenseren bruker IAI-visningsmodus
som standard.
1
Hold nede dimmeknappen
tre sekunder for å bytte til PM2.5-
visningsmodus (fig.s).
"
blinker to ganger.
" Det faktiske PM2.5-nivået vises
på skjermen.
2
Hold nede dimmeknappen
sekunder igjen for å bytte tilbake til
IAI-visningsmodus (fig.t).
"
blinker to ganger.
" IAI-nivået vises på skjermen.
én
én
i
i tre
NO
163

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: