Download  Print this page

Advertisement

Genbrug

Dette symbol angiver, at dette
produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald
(2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
Google Play er et varemærke tilhørende
Google Inc.
"Air Matters"-app udviklet af FreshIdeas
Studio.
DA
35

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: