Download  Print this page

Sådan Tændes Og Slukkes Apparatet; Ændring Af Indstillingen Automatisk Tilstand - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sådan tændes og slukkes
apparatet
Bemærk
• Placer altid luftrenseren på et
stabilt, plant og vandret underlag, så
forsiden af enheden vender væk fra
vægge eller møbler.
• Optimal rensning af luften opnås ved
at lukke døre og vinduer.
• Hold gardiner på afstand af luftindtag
eller luftudtag.
1
Sæt stikket til luftrenseren i
stikkontakten.
2
Tryk på
for at tænde for
luftrenseren (fig.j).
" Luftrenseren bipper.
" Luftrenseren er som standard i
allergentilstand.
" Når luftrenseren opvarmes,
vises "
" på skærmen.
Efter måling af partiklerne i
luften angiver luftrenseren
IAI-niveauet, og
skærmen i automatisk tilstand
(fig.k).
" Når luftkvaliteten er blevet
målt i ca. 30 sekunder, vælger
luftkvalitetssensoren automatisk
den farve, der angiver den
målte luftkvalitet.
3
Hold
nede i 3 sekunder for at
slukke for luftrenseren.
Bemærk
• Hvis luftrenseren stadig er sluttet til
stikkontakten efter slukning, vil den
køre under de tidligere indstillinger,
når den tændes igen.
26
DA
Ændring af indstillingen
Automatisk tilstand
Du kan vælge allergentilstanden
(
bakterie- og virustilstanden (
Allergentilstand
Den særligt følsomme allergentilstand
reagerer, hvis der bare er en lille
ændring i allergenniveauer i den
omgivende luft.
Generel tilstand
En intelligent automatisk indstilling,
der automatisk optimerer luftrenserens
indstillinger.
vises på
Bakterie- og virustilstand
Bakterie- og virustilstanden øger
luftstrømmen for hurtigt at reducere
mængden af bakterier og vira.
), den generelle tilstand (
Tryk på knappen for automatisk
tilstand
for at vælge
allergentilstanden (fig.l).
" Auto (A) og
vises på
skærmen.
Tryk på knappen for automatisk
tilstand
for at vælge den
generelle tilstand (fig.m).
" Auto (A) og
vises på
skærmen.
Tryk på knappen for automatisk
tilstand
for at vælge bakterie- og
virustilstanden (fig.n).
" Auto (A) og
vises på
skærmen.
) eller
).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: