Download  Print this page

De Filters Vervangen; Indicator Voor Vervangen Van Het Filter - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

6 De filters
vervangen
Indicator voor vervangen
van het filter
De luchtzuiveraar is voorzien van
een indicator voor het vervangen
van het filter die ervoor zorgt dat
het luchtzuiveringsfilter optimaal
functioneert wanneer het apparaat
in bedrijf is. De filtercode wordt
weergegeven op het scherm als de
filters moeten worden vervangen (zie
het filterstatusschema).
Wanneer de filters niet binnen 14
dagen worden vervangen, zal de
luchtzuiveraar stoppen met werken
en automatisch worden vergrendeld
om de luchtkwaliteit in de ruimte te
beschermen. Vervang de filters zo snel
mogelijk volgens de filtercode.

De filters vervangen

Opmerking
• De luchtzuiveringsfilters mogen niet
worden gewassen of gestofzuigd.
• Schakel de luchtzuiveraar altijd
uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u de filters
vervangt.
• Reinig de filters niet met een
stofzuiger.
• Gebruik het voorfilter niet als deze
beschadigd, versleten of kapot is.
Ga naar www.philips.com/support.
148 NL
Indicatielampje
filterstatus
A3 wordt
weergegeven op
het scherm
C7 wordt
weergegeven op
het scherm
A3 en C7 worden
afwisselend
weergegeven op
het scherm
1
Schakel de luchtzuiveraar uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
2
Verwijder het gebruikte luchtfilter
volgens het indicatielampje van de
filterstatus dat wordt weergegeven
op het scherm (afb. |). Gooi
gebruikte filters weg.
Opmerking
• Raak het geplooide oppervlak
van het filter niet aan en ruik niet
aan de filters. De filters bevatten
vervuilende stoffen uit de lucht.
3
Verwijder al het
verpakkingsmateriaal van de
nieuwe filters (afb. f).
4
Plaats de nieuwe filters in de
luchtzuiveraar (afb. g).
5
Steek de stekker van de
luchtzuiveraar in het stopcontact.
6
Houd de resetknop
ingedrukt om de levensduurteller
van het filter te resetten (afb. }).
Opmerking
• Was uw handen na het vervangen
van een filter.
Actie
Vervang het
NanoProtect
serie 3-filter
(FY2422)
Vervang het
NanoProtect
AC-filter
(FY2420)
Beide filters
vervangen
3 seconden

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: