Download  Print this page

Advertisement

Gebruik het apparaat
niet in vochtige ruimten
of in ruimten met een
hoge temperatuur, zoals
een badkamer, toilet of
keuken.
Koolmonoxide (CO)
en radon (Rn) worden
niet door dit apparaat
verwijderd. Het apparaat
kan niet als beveiliging
worden gebruikt
bij ongevallen met
verbrandingsprocessen of
gevaarlijke chemicaliën.
Verwijder eerst de stekker
uit het stopcontact
wanneer u het apparaat
verplaatst.
Verplaats het apparaat
niet door aan het snoer te
trekken.
Was altijd uw handen na
het vervangen van de
filters.
Haal de stekker uit het
stopcontact om externe
functies of smart-functies
te omzeilen.
NL
139

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: