Download  Print this page

Garanti Och Service; Beställ Delar Och Tillbehör; Meddelanden; Elektromagnetiska Fält (emf) - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

9 Garanti och
service
Om du behöver information eller
har problem kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte
finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
Beställ delar och
tillbehör
Om du behöver byta ut en del eller vill
köpa en reservdel kontaktar du en av
Philips-återförsäljare eller går till
www.philips.com/support.
Om du har problem med att få tag på
delar kontaktar du Philips kundtjänst
i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren).

10 Meddelanden

Elektromagnetiska fält
(EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller
alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Uppfyllelse av EMF-standard
Koninklijke Philips N.V. tillverkar och
säljer många konsumentprodukter.
Dessa produkter har, som alla
elektroniska apparater, vanligen
kapacitet att avge och ta emot
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper
är att vidta alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsåtgärder för våra produkter,
att uppfylla alla tillämpliga rättsliga
krav och att hålla oss inom de EMF-
standarder som är tillämpliga när
produkten tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka
och marknadsföra produkter som
inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips
bekräftar att om våra produkter
hanteras korrekt och i avsett syfte, är
de säkra att använda enligt aktuella
vetenskapliga belägg.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen
av internationella EMF- och
säkerhetsstandarder, vilket gör det
möjligt för Philips att förutse vidare
utveckling inom standardisering och
tidig integrering i våra produkter.
SV
187

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: