Download  Print this page

Ændring Af Indstillingen Automatisk Tilstand; Ændring Af Blæserhastighed - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

" På AC2887 vises "
skærmen, når apparatet
varmer op. Efter en måling
af partiklerne i luften skifter
apparatet til automatisk tilstand,
og xx vises på skærmen (fig.j).
" Efter en måling af partiklerne
i luften kører apparatet i
automatisk tilstand, og på
AC2882 vises
(fig.k).
3
Hold
nede i 3 sekunder for at
slukke for apparatet.
Bemærk
• Hvis luftrenseren stadig er sluttet til
stikkontakten efter slukning, vil den
køre under de tidligere indstillinger, når
den tændes igen.
Ændring af indstillingen
Automatisk tilstand
Du kan vælge Generel tilstand (
allergentilstanden (
virustilstanden (
).
Generel tilstand
Den specielt designede generelle
tilstand kan effektivt fjerne luftbårne
forurenende stoffer såsom pm2.5.
Tryk på Auto-tilstandsknappen
for at vælge Generel tilstand. (fig.k).
" Auto (A) og
skærmen.
" på
på skærmen
),
) og bakterie- og
vises på
Allergentilstand
Den specialdesignede allergentilstand
fjerner effektivt almindelige allergener
såsom pollen og dyreskæl.
Tryk på knappen for automatisk
tilstand
for at vælge
allergentilstanden (fig.l).
" Auto (A) og
skærmen.
Bakterie- og virustilstand
Den specialdesignede bakterie- og
virustilstand fjerner effektivt bakterier
og vira såsom staphylococcus albus og
H1N1.
Tryk på knappen for automatisk
tilstand
for at vælge bakterie- og
virustilstanden (fig.m).
" Auto (A) og
skærmen.
Ændring af
blæserhastighed
Der er flere tilgængelige
blæserhastigheder. Du kan vælge
dvaletilstanden (SL), hastighed 1, 2, 3
eller turbotilstand (t).
Dvale (SL)
I dvaletilstand kører apparatet støjsvagt
med meget lav hastighed.
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge dvaletilstanden (SL)
(fig.n).
vises på
vises på
DA
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: