Download  Print this page

Garanti Og Service; Bestilling Af Dele Eller Tilbehør; Bemærkninger; Elektromagnetiske Felter (emf) - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

9 Garanti og
service
Hvis du har behov for oplysninger eller
har et problem, kan du besøge Philips'
websted på www.philips.com eller
kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen
"Worldwide Guarantee"). Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Bestilling af dele eller
tilbehør
Hvis du skal udskifte en del eller ønsker
at købe en ekstra del, skal du besøge
din Philips-forhandler eller
www.philips.com/support.
Hvis du har problemer med at få fat
i reservedelen, bedes du kontakte
Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen
"Worldwide Guarantee").
34
DA
10 Bemærkninger
Elektromagnetiske felter
(EMF)
Dette Philips-apparat overholder
alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Overholdelse af EMF
Koninklijke Philips N.V. producerer og
sælger mange forbrugermålrettede
produkter, der ligesom alle elektroniske
apparater generelt kan udsende og
modtage elektromagnetiske signaler.
Et af Philips' vigtigste
forretningsprincipper er at træffe
alle nødvendige sundheds- og
sikkerhedsmæssige forholdsregler
for vores produkter, at overholde alle
gældende lovkrav og at overholde
de EMF-standarder, der er gældende
på tidspunktet for fremstillingen af
produkterne.
Philips har forpligtet sig til at
udvikle, producere og sende
produkter på markedet, der ikke har
sundhedsskadelige virkninger. Philips
bekræfter, at hvis deres produkter bliver
betjent ordentligt efter deres tilsigtede
formål, er de sikre at bruge ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig
i dag.
Philips spiller en aktiv rolle i
udviklingen af internationale EMF- og
sikkerhedsstandarder, hvilket giver os
mulighed for at forudse nye standarder
og hurtigt integrere dem i vores
produkter.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: