Download  Print this page

Advertisement

Återvinning
Den här symbolen betyder att
produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land
för återvinning av elektriska och
elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt
kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
App Store är ett varumärke som tillhör
Apple Inc.
Google Play är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
Appen Air Matters från FreshIdeas
Studio.
188 SV

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: