Download  Print this page

Advertisement

Philips speelt een actieve rol in de
ontwikkeling van internationale EMV-
en veiligheidsnormen, wat Philips in
staat stelt in te spelen op toekomstige
normen en deze tijdig te integreren in
zijn producten.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product
niet met het gewone huishoudelijke
afval mag worden weggegooid
(2012/19/EU).
Volg de geldende regels in uw land
voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten.
Als u correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid.
App Store is een handelsmerk van
Apple Inc.
Google Play is een handelsmerk van
Google Inc.
'Air Matters'-app is ontwikkeld door
FreshIdeas Studio.
154 NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: