Download  Print this page

Puhdistaminen; Ilmanpuhdistimen Rungon Puhdistaminen; Ilmanlaadun Tunnistimen Puhdistaminen; Esisuodattimen Puhdistaminen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

5 Puhdistaminen

Huomautus
• Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota
se irti pistorasiasta aina ennen
puhdistusta.
• Älä koskaan upota ilmanpuhdistinta
veteen tai mihinkään muuhun
nesteeseen.
• Älä koskaan puhdista
ilmanpuhdistimen mitään osaa
hankaavalla, syövyttävällä tai
tulenaralla puhdistusaineella, kuten
valkaisuaineella tai alkoholilla.
• Vain esisuodattimen voi pestä.
Ilmanpuhdistussuodatinta ei voi
pestä tai imuroida.
• Älä yritä puhdistaa suodattimia
tai ilmanlaadun tunnistinta
pölynimurilla.
Ilmanpuhdistimen
rungon puhdistaminen
Puhdista ilmanpuhdistin säännöllisesti
sisä- ja ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse
kerääntymään siihen.
1
Puhdista ilmanpuhdistin sekä
sisä- että ulkopuolelta pehmeällä,
kuivalla liinalla.
2
Voit puhdistaa myös
ilmanpoistoaukon pehmeällä,
kuivalla liinalla.
Ilmanlaadun tunnistimen
puhdistaminen
Puhdista ilmanlaadun tunnistimet
2 kuukauden välein laitteen
moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
Huomautus
• Jos ilmanpuhdistinta käytetään
pölyisessä ympäristössä, se on ehkä
puhdistettava useammin.
• Jos huoneen ilmankosteus
on hyvin korkea, ilmanlaadun
tunnistimeen saattaa kertyä
kosteutta ja ilmanlaadun valo voi
ilmoittaa todellista huonommasta
ilmanlaadusta. Jos näin käy,
puhdista ilmanlaadun tunnistin
tai käytä ilmanpuhdistinta
manuaalisella nopeusasetuksella.
1
Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja
irrota laite pistorasiasta.
2
Puhdista ilmanlaadun tunnistimen
ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot
pehmeällä harjalla (kuva u).
3
Irrota ilmanlaadun tunnistimen
suojus (kuva v).
4
Puhdista ilmanlaadun tunnistin sekä
otto- ja poistoaukko kostutetulla
vanupuikolla (kuva w).
5
Kuivaa kaikki osat huolellisesti
kuivalla vanupuikolla.
6
Kiinnitä ilmanlaadun tunnistimen
suojus uudelleen (kuva x).
Esisuodattimen
puhdistaminen
Puhdista esisuodatin, kun näyttöön
tulee merkintä F0 (kuva y).
1
Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja
irrota laite pistorasiasta.
2
Irrota etupaneeli
ilmanpuhdistimesta alaosasta
vetämällä (kuva c).
3
Paina kahta kiinnikettä alaspäin (1)
ja vedä esisuodatinta itseäsi kohti
(2) (kuva d).
FI
87

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: