Download  Print this page

Suodatinten Vaihto; Suodattimen Vaihdon Ilmaisin; Suodattimien Vaihtaminen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

6 Suodatinten
vaihto
Suodattimen vaihdon
ilmaisin
Ilmanpuhdistimessa on suodattimen
vaihdon ilmaisin, joka varmistaa, että
suodatin toimii moitteettomasti laitteen
ollessa käytössä. Kun suodattimet on
vaihdettava, esiin tulee suodatinkoodi
(katso suodattimen hälytystaulukko).
Jos suodattimia ei vaihdeta 14 päivän
kuluessa, ilmanpuhdistin estää
huoneen ilmanlaadun huononemisen
lakkaamalla toimimasta ja lukittumalla
automaattisesti. Vaihda suodattimet
suodatinkoodin mukaisesti niin pian
kuin mahdollista.
Suodattimien
vaihtaminen
Huomautus
• Ilmanpuhdistussuodattimia ei voi
pestä tai imuroida.
• Sammuta ilmanpuhdistin ja
irrota se pistorasiasta aina ennen
suodattimien vaihtamista.
• Älä puhdista suodattimia
pölynimurilla.
• Älä käytä esisuodatinta, jos se on
vahingoittunut, kulunut tai rikki.
Käy osoitteessa www.philips.com/
support.
Suodattimen
varoitusvalon tila
Näytössä näkyy A3
Näytössä näkyy C7
A3 ja C7
vuorottelevat
näytössä
1
Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja
irrota laite pistorasiasta.
2
Irrota käytetty suodatin näytöllä
näkyvän suodattimen varoitusvalon
tilan mukaan (kuva |). Hävitä
käytetyt suodattimet.
Huomautus
• Älä koske suodattimen
suodatuspintaan tai haistele
suodattimia, sillä niihin on kertynyt
epäpuhtauksia ilmasta.
3
Poista uusista suodattimista kaikki
pakkausmateriaalit (kuva f).
4
Aseta uudet suodattimet
ilmanpuhdistimeen (kuva g).
5
Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan.
6
Nollaa suodattimen
käyttöaikalaskuri koskettamalla
nollauspainiketta
ajan (kuva }).
Huomautus
• Pese kädet suodattimen vaihdon
jälkeen.
Toiminnot
Vaihda
NanoProtect
Series 3
-suodatin
(FY2422)
Vaihda Nan-
oProtect-aktii-
vihiilisuodatin
(FY2420)
Vaihda
molemmat
suodattimet
3 sekunnin
FI
89

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: