Download  Print this page

Rengøring Af Forfilteret - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bemærk
• Hvis luftrenseren anvendes i støvede
omgivelser, kan det være nødvendigt
at rengøre den oftere.
• Hvis luftfugtighedsniveauet i rummet
er meget højt, kan der dannes
kondens på luftkvalitetssensoren,
og luftkvalitetslyset kan angive
en dårligere luftkvalitet, selvom
luftkvaliteten faktisk er god.
Hvis dette sker, rengøres
luftkvalitetssensoren, eller
luftrenseren anvendes ved en
manuel hastighedsindstilling.
1
Sluk for luftrenseren, og tag stikket
ud af stikkontakten.
2
Rengør luftkvalitetssensorens
indløb og udløb med en blød
børste (fig.u).
3
Fjern luftkvalitetssensorens dæksel
(fig.v).
4
Rengør luftkvalitetssensoren samt
støvindløb og støvudløb med en let
fugtet vatpind (fig.w).
5
Tør alle dele grundigt med en tør
vatpind.
6
Sæt luftkvalitetssensorens dæksel
på igen (fig.x).
Rengøring af forfilteret
Rengør forfilteret, når F0 vises på
skærmen (fig.y).
1
Sluk for luftrenseren, og tag stikket
ud af stikkontakten.
2
Træk i den nederste del af
frontpanelet for at fjerne det fra
luftrenseren (fig.c).
3
Tryk de to klemmer ned (1), og
træk forfilteret ind mod dig selv (2)
(fig.d).
4
Hvis forfilteret er meget beskidt, kan
du fjerne støvet med en blød børste
(fig.z). Vask derefter forfilteret
under rindende vand.
5
Lad forfilteret lufttørre grundigt,
inden du sætter det tilbage i
luftrenseren.
Bemærk
• For at optimere forfilterets levetid
skal du sørge for, at det lufttørrer
helt efter rengøring.
• Vask hænder efter at have arbejdet
med filteret.
6
Sæt forfilteret tilbage i luftrenseren
(fig.h).
Bemærk
• Sørg for, at siden med klemmen
peger ind mod dig, og at alle kroge
på forfilteret er korrekt fastgjort i
luftrenseren.
7
Sæt frontpanelet på igen ved at
klikke den øverste del af panelet
på toppen af luftrenseren (1). Skub
derefter forsigtigt panelet ind mod
luftrenserens kabinet (2) (fig.i).
8
Sæt stikket til luftrenseren i
stikkontakten.
9
Hold reset-knappen
3 sekunder for at nulstille forfilterets
rengøringstid (fig.{).
10
Vask hænderne grundigt efter
montering af filtre.
nede i
DA
29

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: