Download  Print this page

Advertisement

Stik aldrig dine fingre eller
genstande ind i luftudtag
eller luftindtaget for at
undgå fysiske skader eller
funktionsfejl af apparatet.
Brug ikke apparatet, når
du har anvendt et
indendørs, rygende
insektmiddel, eller på
steder med olierester,
brændende røgelse eller
kemiske dampe.
Brug ikke apparatet
i nærheden af
gasapparater,
varmeapparater
eller brændeovne/
kaminer.
Tag altid stikket ud af
stikkontakten efter brug
og før rengøring eller
anden vedligeholdelse
eller efter udskiftning af
filtrene.
Brug ikke apparatet
i rum med store
temperatursvingninger, da
det kan skabe kondens
inde i apparatet.
Undgå interferens ved
at placere apparatet
mindst 2 m fra elektriske
apparater med luftbårne
22
DA
radiobølger, som f.eks. TV,
radio og radiostyrede ure.
Apparatet er kun beregnet
til husholdningsbrug
under normale
driftsforhold.
Brug ikke apparatet i
våde omgivelser eller ved
høje rumtemperaturer,
som f.eks. bad, toilet eller
køkken.
Apparatet fjerner ikke
kulilte (CO) eller radon
(Rn). Det kan ikke bruges
som en sikkerhedsenhed
i tilfælde af ulykker med
forbrændingsprocesser og
farlige kemikalier.
Hvis du skal flytte
apparatet, skal du
frakoble apparatet fra
strømforsyningen.
Flyt ikke apparatet ved at
trække i netledningen.
Rens altid hænderne efter
udskiftning af filtrene.
Tag stikket ud af
stikkontakten for at
tilsidesætte smart-
aktiverede eller
fjernbetjente funktioner.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: