Download  Print this page

Garantie En Service; Onderdelen Of Accessoires Bestellen; Kennisgevingen; Elektromagnetische Velden (emv) - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

9 Garantie en
service
Als u informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, gaat u naar de Philips-
website op www.philips.com of neemt
u contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het 'worldwide
guarantee'-vouwblad). Als er geen
Consumer Care Centre in uw land is, ga
dan naar uw Philips-dealer.
Onderdelen of
accessoires bestellen
Als u een onderdeel moet vervangen
of als u een extra onderdeel wilt kopen,
kunt u contact opnemen met uw
Philips-dealer of gaat u naar
www.philips.com/support.
Als u problemen hebt bij het bestellen
van onderdelen, neem dan contact op
met het Philips Consumer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het 'worldwide guarantee'-
vouwblad).

10 Kennisgevingen

Elektromagnetische
velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle
toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Naleving van norm voor
elektromagnetische velden
(EMF)
Koninklijke Philips N.V. maakt en
verkoopt vele consumentenproducten
die net als andere elektronische
apparaten elektromagnetische signalen
kunnen uitstralen en ontvangen.
Een van de belangrijkste zakelijke
principes van Philips is ervoor te zorgen
dat al onze producten voldoen aan alle
geldende vereisten inzake gezondheid
en veiligheid en ervoor te zorgen dat
onze producten ruimschoots voldoen
aan de EMF-normen die gelden op het
ogenblik dat onze producten worden
vervaardigd.
Philips streeft ernaar geen producten te
ontwikkelen, te maken en op de markt
te brengen die schadelijk kunnen zijn
voor de gezondheid. Philips bevestigt
dat als zijn producten correct voor het
daartoe bestemde gebruik worden
aangewend, deze volgens de nieuwste
wetenschappelijke onderzoeken op het
moment van de publicatie van deze
handleiding veilig zijn om te gebruiken.
NL
153

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: