Download  Print this page

De Timer Instellen; De Aan-uitfunctie Voor Licht Gebruiken; De Weergavemodus Wisselen - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Handmatig
Druk herhaaldelijk op de knop
voor de ventilatorsnelheid
de gewenste ventilatorsnelheid te
selecteren (afb.p).
Turbo (t)
In de turbomodus werkt de
luchtzuiveraar op de hoogste snelheid.
Druk op de ventilatorsnelheidsknop
om de turbomodus (t) te kiezen
(afb. q).

De timer instellen

Met de timer kunt u de luchtzuiveraar
zo instellen dat deze gedurende een
bepaald aantal uren in werking is.
Wanneer de ingestelde tijd is verstreken,
wordt de luchtzuiveraar automatisch
uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op de timerknop
om het aantal uren te selecteren
gedurende welke de luchtzuiveraar
in werking moet zijn (afb. r).
" U kunt met de timer een tijd
instellen van 1 tot 12 uur.
Om de timer uit te schakelen drukt u
herhaaldelijk op de timerknop
'--' wordt weergegeven op het scherm.
Opmerking
• Als u de timer hebt ingesteld, zal
de timer de volgende keer dat u
deze gebruikt de vorige instelling
gebruiken.
De aan-uitfunctie voor
licht gebruiken
om
Met de dimknop kunt u de
luchtkwaliteitsindicator, het scherm en
de functieweergaven in- of uitschakelen
indien nodig.
1
Druk één keer op de dimknop
om de luchtkwaliteitsindicator te
dimmen.
2
Druk opnieuw op de dimknop
om de luchtkwaliteitsindicator uit te
schakelen.
3
Druk voor de derde keer op de
dimknop
in te schakelen.
De weergavemodus
wisselen
De luchtzuiveraar heeft een scherm met
tweevoudige functie, een IAI-scherm en
een PM2.5-scherm.
Opmerking
• De luchtzuiveraar staat standaard in
de IAI-weergavemodus.
tot
1
Houd de dimknop
ingedrukt om over te schakelen
op de PM2.5-weergavemodus
(afb. s).
"
" Het actuele PM2.5-niveau
2
Houd de dimknop
ingedrukt om terug te schakelen
naar de IAI-weergavemodus
(afb. t).
"
" Het IAI-niveau wordt
om de indicatoren weer
3 seconden
knippert twee keer.
wordt weergegeven op het
scherm.
3 seconden
knippert twee keer.
weergegeven op het scherm.
NL
145

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: