Download  Print this page

Stille Inn Timeren; Bruke Av/på-funksjonen For Lampen - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 78 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

Turbo (t)
I turbomodus jobber apparatet på
høyeste hastighet.
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge turbomodus (t) (fig. o).

Stille inn timeren

Note
• Timerfunksjonen er bare tilgjengelig på
AC2887.
Med timeren kan du velge hvor lenge
apparatet skal være slått på. Når den
forhåndsinnstilte tiden er ute, slås
apparatet automatisk av.
Trykk på timerknappen
ganger for å velge antall timer du
ønsker at apparatet skal være slått
på (fig. q).
" Timeren har faste intervaller på
1, 4 eller 8timer.
Hvis du vil deaktivere timeren, trykker du
på timerknappen
-- vises på skjermen.
Note
• Hvis du har angitt timeren én gang,
starter den fra den forrige innstilte
tiden neste gang når du bruker den.
142 NO
gjentatte
gjentatte ganger til
Bruke av/på-funksjonen
for lampen
Note
• Dimmefunksjonen er bare tilgjengelig
på AC2887.
Med dimme-knappen for lampen kan
du slå av eller på lampen for luftkvalitet,
skjermen og funksjonsvisninger hvis
nødvendig.
1
Trykk på dimmeknappen
gang og lampen for luftkvaliteten
dimmes.
2
Trykk på dimmeknappen
én gang til og lampen for
luftkvaliteten slås av. Skjermen og
funksjonsvisningene vil fortsatt være
på, men lyset vil være dimmet og
" " vises på skjermen.
3
Trykk på dimmeknappen for lampen
for tredje gang for å slå på alle
lampene igjen.
én

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

   Related Content for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: