Download  Print this page

Kullaným Örnekleri - Siemens MK82 SERIES Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kullaným örnekleri
Üniversal býçak
doðrama ve kýyma için.
Üniversal býçak, M ve max kademelerinde
kullanýlacaktýr. Çalýþtýrma süresi, istenilen
doðrama derecesine baðlýdýr.
Otsu baharatlar (sibulet hariç), 10—50 g
Kuru kap içinde Kademe max ile
doðrayýnýz.
Sarýmsak, azm. 500 g
Kademe M ile doðrayýnýz.
Soðan, azm. 500 g
Soðanlarý dörde bölünüz.
Kademe M ile doðrayýnýz.
Sebze veya patates, çið, 100—500 g
Sebzeyi/patatesleri küçük parçalar
kalinde kesiniz.
Cihazý birkaç kez ikiþer saniye sürecek
þekilde kademe M de çalýþtýrarak,
besinleri doðrayýnýz.
Fýndýk veya badem, 100—500 g
Kademe max ile doðrayýnýz.
Sert peynir (örn. parmýcan), 100—500 g
Kademe max ile doðrayýnýz.
Küçük kahvaltý ekmeði, sert, 1—6 adet
Küçük kahvaltý ekmeklerini dörde
bölünüz.
Kademe max ile doðrayýnýz.
Et veya ciðer, 100—500 g
Eti kýkýrdak, kemik, deri ve sinirlerden
arýndýrýnýz.
Eti küçük parçalar (kuþbaþý) þeklinde
kesiniz.
Kademe max ile doðrayýnýz.
Etten hamur, dolma içi ve börekler için,
eti bahartlar ve harcý ile birlikte iþleyiniz.
Çilek kremasý
(2—4 kiþilik)
250 g dondurulmuþ çilek
100 g pudra þekeri
150 ml krema
Malzemeleri, krema þeklinde bir don-
durma oluþuncaya kadar, max
kademesinde karýþtýrýnýz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, ahududu,
böðürtlen, bektaþi üzümü gibi baþka
dondurulmuþ meyveler de þerbet þeklinde
hazýrlanabilir.
Yoðurma kancasý
hamurun karýþtýrýlmasý ve
yoðrulmasý ve doðranmamasý
gereken malzemelerin hamura
karýþtýrýlmasý için.
Yoðurma kancasý min kademesinde orta
devir sayýsý ile kullanýlacaktýr.
Mayalý örgü kek
Ana tarif
500 g un
25 g maya veya 1 paket kuru maya
210—220 ml sýcak süt
1 yumurta
1 tutam tuz
80 g þeker
60 g eritilmiþ ve soðutulmuþ yað
Yarým limonun kabuðu, rendelenmiþ
Malzemeleri min kademesinde kýsaca
karýþtýrýnýz.
Sonra 1 ila 2 dakika orta kademede
yoðurunuz.
Yararlý bilgi: Doðranmamasý gereken
kuru üzüm, þekerlenmiþ limon kabuðu,
þekerlenmiþ portakal kabuðu, vs.
malzemeleri elden karýþtýrýnýz.
Azami miktar:=Temel tarifede bildirilen
miktarýn 1½ misli
Pizza hamuru
Ana tarif
250 g un
10—15 g maya veya ½ paket kuru maya
½ kahve kaþýðý þeker
1 tutam tuz
2 çorba kaþýðý likit yað
125—150 ml sýcak su
Malzemeleri min kademesinde kýsaca
karýþtýrýnýz.
Sonra 1 ila 2 dakika orta kademede
yoðurunuz.
Azami miktar: Temel tarifede bildirilen
miktarýn 3 misli
íê
NTT

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mk88 seriesMk86 series