Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Black & Decker GLC1201 Manual

Table of Contents

Advertisement

N E D E R L A N D S
SNOERLOZE GRASSTRIMMER GLC120
GEFELICITEERD!
U heeft gekozen voor een machine van
Black & Decker. Ons doel is om kwaliteitsproducten
te leveren tegen een betaalbare prijs. Wij hopen dat
u aan het gebruik van deze machine jarenlang
plezier zult beleven.
EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
GLC120
Black & Decker verklaart dat deze elektrische
machines in overeenstemming zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 60335, EN 786, EN 50260, EN 55014,
EN 61000
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens
84/538/EEG:
L
(geluidsdruk)
dB(A)
pA
L
(geluidsvermogen)
dB(A)
WA
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van
de versnelling overeenkomstig 98/37/EEG:
Colin Dyke
Vice President of Engineering
Brockville, Ontario K6V 5W6
Canada
46
GLC120_EUR.PM5
Uw Black & Decker strimmer GLC120 is ontworpen
voor het strimmen en afwerken van graskanten
alsmede voor het strimmen van gras in besloten
ruimtes. Deze machine is uitsluitend bedoeld voor
consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het
opladen van Black & Decker accu's van het type
dat bij deze machine wordt geleverd.
Pictogrammen
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
GLC120
83
96
Ken uw machine
GLC120
< 2,5 m/s
2
46
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging van
de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Lees de handleiding voordat u met de
machine gaat werken.
Brandgevaar.
Waarschuwing! Bij het gebruik van
accugevoede machines dienen ter
bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van accuvloeistof, letsel en
materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te
worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u met de machine gaat
werken.
06-10-2000, 08:50

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents