Black & Decker GLC1201 Manual page 76

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
S V E N S K A
1 Väggfäste
2 Monteringsskruvar
2 Väggpluggar
1 Bruksanvisning
Packa försiktigt upp alla delar.
ÖVERSIKT (fig. A)
1. Strömbrytare
2. Låsknapp
3. Batteri
4. Stödhandtag
5. Handtagsskruv
6. Frikopplingsknapp
7. Motorhus
8. Skydd
9. Skärblad för trimtråd
10. Kantguide
11. Spole
12. Trimtråd
13. Laddare
14. Väggfäste
MONTERING
Undvik oavsiktlig start av verktyget vid
montering.
Montering av skyddet (fig. B)
Ta bort skruven (15) från skyddet (8).
Placera skyddet på verktyget enligt figuren.
Tryck på skyddet ordentligt tills det snäpper
fast på plats.
Lås fast skyddet med skruven (15).
Använd inte verktyget om inte skyddet är
korrekt monterat.
Montering av väggfästet på väggen (fig. C)
Väggfästet (14) är en praktisk förvarings- och
laddningsplats för verktyget.
Välj ut en lämplig plats inomhus för väggfästet.
Om du tänker använda väggfästet även för att
ladda batteriet så måste du välja en plats som
är torr och välventilerad.
Placera väggfästet som i figuren och märk ut de
två monteringshålen (16) på väggen. Kontrollera
att verktyget kommer att få plats ordentligt.
76
GLC120_EUR.PM5
Borra ett hål (ø 6 mm, ca. 35 mm djupt)
vid varje markerad plats.
Sätt in de pluggar (17) som medföljer i hålen.
Om du inte tänker använda väggfästet för att
ladda batteriet tar du bort laddningsinsatsen
från väggfästet.
Så här gör du om du vill ladda verktyget i
väggfästet:
- Dra sladden (19) genom en av skårorna (20)
- Anslut laddaren (13) till ett eluttag.
Montera väggfästet med de skruvar (18)
som medföljer.
Montering av stödhandtaget (fig. D)
Skruva loss handtagsskruven (5).
Sätt handtaget på verktyget enligt figuren.
Sätt fast handtaget med handtagsskruven
enligt bilden.
Laddning av batteriet (fig. G & H)
Batteriet måste laddas innan det används första
gången och alltid när verktyget inte längre
fungerar effektivt. För att förlänga batteriets
livslängd så mycket som möjligt rekommenderar
vi att det alltid lämnas anslutet till laddaren när
verktyget inte används. När batteriet är fulladdat
är batteriladdarens strömförbrukning ytterst låg.
Laddning av batteriet på väggfästet:
- Kontrollera att laddningsinsatsen (21)
- Häng verktyget på väggfästet enligt
Laddning på annan plats:
- Sätt in kontakten (32) i uttaget (33)
76
enligt figur.
ANVÄNDNING
Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta
i sin egen takt.
Ladda inte batteriet om lufttemperaturen
är lägre än 5 °C eller högre än 40 °C.
Rekommenderad temperatur vid laddning:
cirka 24 °C.
är monterad på väggfästet (14) (fig. C).
figur (fig. G).
på batteriet.
06-10-2000, 08:52

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents