Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 92

Table of Contents

Advertisement

D A N S K
KASSENS INDHOLD
Kassen indeholder følgende:
1 Genopladelig græstrimmer
1 Lader
1 Beskyttelsesskærm med monteringsskrue
1 Vægstativ
2 Monteringsskruer
2 Rawlplugs til vægmontering
1 Brugsvejledning
Pak forsigtigt alle dele ud.
OVERSIGT (fig. A)
1. Afbryder
2. Låseknap
3. Batteri
4. Støttehåndtag
5. Håndtagsgreb
6. Frigørelsesknap
7. Motorhus
8. Beskyttelsesskærm
9. Skæreblad til trimmertråden
10. Kantguide
11. Spole
12. Trimmertråd
13. Lader
14. Vægholder
MONTERING
Undgå utilsigtet start under samling af
værktøj.
Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig. B)
Fjern skruen (15) fra beskyttelsesskærmen (8).
Placér beskyttelsesskærmen på værktøjet som
vist.
Tryk fast på beskyttelsesskærmen, indtil den
klikker på plads.
Fastgør beskyttelsesskærmen med skruen (15).
Brug aldrig værktøjet, hvis
beskyttelsesskærmen ikke sidder
ordentligt fast.
Montering af vægstativet på væggen (fig. C)
Vægstativet (14) benyttes som et praktisk
opbevarings- og genopladningssted for værktøjet.
92
GLC120_EUR.PM5
Find et passende sted indendørs til vægstativet.
Hvis du også vil genoplade batteriet på
vægstativet, skal dette sted være tørt og godt
ventileret.
Placér vægstativet som vist, og markér
placeringen af de to monteringshuller (16) på
væggen. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads
til at hænge værktøjet op på vægstativet.
Bor et hul (6 mm, ca. 35 mm dybt) på hver
markering.
Indsæt de medfølgende rawlplugs (17) i hullerne.
Hvis du ikke ønsker at benytte vægstativet som
genopladningssted for batteriet, skal du fjerne
genopladningsdelen fra vægstativet.
Hvis du ønsker at benytte vægstativet som
genopladningssted til batteriet, skal du gøre
følgende:
- Før kablet (19) gennem en af holderne (20)
- Slut opladeren (13) til en stikkontakt.
Montér vægstativet på væggen ved hjælp af
de medfølgende skruer (18).
Påsætning af støttehåndtag (fig. D)
Skru håndtagsgrebet (5) løst.
Sæt håndtaget på værktøjet som vist.
Fastgør håndtaget med håndtagsgrebet og
skruen som vist.
Genopladning af batteriet (fig. G & H)
Batteriet skal oplades, før det tages i brug for
første gang, samt når det ikke er i stand til at yde
tilstrækkelig kraft til opgaver, som normalt udføres
uden besvær. For at maksimere batteriets levetid
anbefales det at lade batteriet være tilsluttet
opladeren, når værktøjet ikke er i brug.
Når batteriet er fuldt opladet, er strømforbruget i
opladeren minimalt.
92
som vist.
BRUG
Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo.
Man må ikke overbelaste det.
Batteriet må ikke oplades i
omgivelsestemperaturer på under 5 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
opladningstemperatur: ca. 24 °C.
06-10-2000, 08:55

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents