Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

MILIEU
Machine
Wanneer uw oude Black & Decker
machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een Black & Decker service-
center voor milieuvriendelijke verwerking.
Accu (fig. O & P)
Als u de machine zelf wilt verwerken, dient
de accu zoals hieronder beschreven te
worden verwijderd en volgens de ter
Pb
plaatse geldende voorschriften te worden
verwerkt.
De accu bevat verdund zwavelzuur, een
stof die gevaarlijk kan zijn. Bij aanraking
met de huid veroorzaakt zwavelzuur
brandwonden; bij aanraking met de ogen
kan blindheid het gevolg zijn.
Indien accuzuur met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid
onmiddellijk met water af.
Neutraliseer het zuur met een milde
basische oplossing, zoals melk of
natronloog. Indien accuzuur in de ogen is
gekomen, spoel de ogen dan gedurende
minimaal 10 minuten met schoon
stromend water. Raadpleeg een arts.
Sluit de accucontacten niet kort.
Let op: de accu is zwaar.
Laat de machine indien mogelijk draaien
totdat de accu leeg is.
Verwijder de extra handgreep van de machine.
Plaats de machine zodanig op een stevig
oppervlak, dat u de schroeven (36) in de
handgreep kunt bereiken (fig. O).
Verwijder de schroeven (36) uit de handgreep.
Verwijder de bovenste helft van de handgreep.
Verwijder de schroeven (37) uit de
accubehuizing (fig. P).
Verwijder de bovenste helft van de
accubehuizing.
Neem de draden (38) van de accucontacten
(39).
GLC120_EUR.PM5
Plaats de accu in een geschikte verpakking,
zodat de accucontacten niet kunnen worden
kortgesloten. Breng de accu naar uw handelaar
of naar een plaatselijk verwerkingscentrum
voor klein chemisch afval. De ingezamelde
accu's worden dan op milieuvriendelijke wijze
gerecycleerd of verwijderd.
Technische gegevens
Spanning
Capaciteit
Onbelast toerental
Lengte snijdraad
Gewicht
Netspanning
Gemiddelde oplaadtijd
Black & Decker biedt u een garantie van
12 maanden. Een aankoopbewijs is vereist.
Mocht uw Black & Decker product binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het gehele product,
zulks ter beoordeling van Black & Decker,
op voorwaarde dat:
Het product aan ons of een erkende reparateur
wordt geretourneerd, met bewijs van aankoop.
Het product uitsluitend voor
consumententoepassingen is gebruikt.
Het product niet voor verhuurdoeleinden is
gebruikt.
Geen reparaties zijn uitgevoerd door
onbevoegden.
Het defect een gevolg van normale slijtage is.
Deze garantie vormt een aanvulling op uw
wettelijke rechten.
Ons garantiebeleid
De volgende defecten vallen niet onder de garantie:
Versleten of beschadigde messen, zaagbladen,
nylon snoeren, kettingen en kabels.
Deze onderdelen zijn bij normaal gebruik
onderhevig aan slijtage.
53
N E D E R L A N D S
V
DC
Ah
min
-1
m
kg
V
AC
h
GARANTIE
06-10-2000, 08:50
GLC120
12
7,2
10.800
10
4,6
Oplader
230
16
53

Advertisement

loading