Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

S U O M I
Aseta akku sopivaan pakkaukseen siten, että
navat eivät pääse oikosulkuun. Voit viedä akun
ostopaikkaan tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.
Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen tai
käsitellään asianmukaisesti.
Tekniset tiedot
Jännite
V
DC
Teho Ah
7,2
Kuormittamaton nopeus
min
-1
Leikkuulangan pituus
m
Paino
kg
Jännite
V
AC
Latausaika (noin)
h
TAKUU
Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite
toimitettiin ostajalle.
Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia
asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen
tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista tai
muutosta, normaalia huoltoa tai käyttöohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai käytöstä,
laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylikuormituksesta, tavanomaista
intensiivisemmästä käytöstä tai muusta
epätavallisesta käyttämisestä, uudelleen
rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta
sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa
virhettä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on,
että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle
huoltoliikkeelle 14 päivän kuluessa virheen
ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt
huomata laitteessa olevan virheen.
Ostajan on tällöin esitettävä laitteen
ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava kuitti,
lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja on velvollinen omalla kustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon.
Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi
104
GLC120_EUR.PM5
jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain
säännöksiä.
Ohjeet vian sattuessa
Toimita kone mahdollisimman pian
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Mikäli laitteessasi on vielä takuu voimassa
GLC120
(24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti tai
12
takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa
10.800
on takuun kattama virhe korjataan ilman
10
kustannuksia ostajalle tai vaihdetaan uuteen
4,6
laitteeseen Black & Decker Oy:n valinnan
mukaan.
Laturi
Laitteen korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon
230
lisäksi Black & Decker Oy:llä ei ole muuta
16
laitteeseen liittyvää vastuuta lukuunottamatta
vastuuta tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta.
Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista.
Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai vallitsevan
oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin,
että Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä
takuuehdoissa tarkoitettua laajempi, on näihin
takuuehtoihin sisältyvät vastuunrajoitukset lain tai
oikeuskäytännön sallimissa rajoissa kuitenkin otettava
huomioon mahdollista korvausvelvollisuutta tai
korvauksen määrää rajoittavina ehtoina.
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai
ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn).
Täydelliset huoltotiedot löydät internetistä
osoitteesta www.2helpU.com tai kotisivultamme
www.blackdecker.fi. Tiedot huolloista löytyvät
myös käyttöohjeen lopusta.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
104
HUOLTO
06-10-2000, 08:56

Advertisement

loading