Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
Brugen af værktøjet er beskrevet i
denne brugsanvisning.
Anvendelsen af andet tilbehør eller
udførelse af opgaver med andet
værktøj end det her anbefalede kan
medføre risiko for personskader.
Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt.
Arbejdsområde
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser.
Brug kun værktøjet i dagslys eller med god
kunstig belysning.
Personlig beskyttelse
Bær kraftige sko til bekyttelse af fødderne.
Man må ikke arbejde med værktøjet, mens
man har åbne sandaler på eller er barfodet.
Bær lange bukser til beskyttelse af benene.
Arbejde med værktøjet
Vær opmærksom. Se på det, du gør. Brug din
sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt,
skal det straks slukkes. Lad de roterende dele
standse helt, og undersøg værktøjet for
eventuelle skader og løse dele.
Andre personers sikkerhed
Tillad ikke børn eller personer, der ikke har
læst denne brugsanvisning, at arbejde med
værktøjet.
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
Husk, at brugeren kan gøres ansvarlig for
ulykker eller skader, der påføres andre
mennesker eller deres ejendom.
Efter brug
Sluk værktøjet og sørg for, at de bevægelige
dele er holdt op med at rotere, før værktøjet
efterlades ubevogtet, samt før en eller flere
dele ændres, renses eller undersøges.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det
opbevares et tørt sted. Børn må ikke have
adgang til værktøjet.
90
GLC120_EUR.PM5
Undersøgelse og reparation
Før brug og efter evt. stød eller slag skal værktøjet
kontrolleres for skader eller defekte dele.
Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, kontrollér for brud på dele,
skader på skærme og kontakter samt alt andet,
der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér at
låseknappen fungerer korrekt.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis en af delene
er beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet,
hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen.
Brug aldrig værktøjet, hvis en af
sikkerhedsskærmene eller afskærmningerne er
beskadiget eller fjernet.
Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan
udføre det arbejde, det er beregnet til.
Skadede eller defekte dele skal repareres eller
udskiftes af en autoriseret tekniker.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele
end dem, der er specificeret i denne
brugsanvisning. Brug kun reservedele og
tilbehør fra Black & Decker.
Ekstra sikkerhedsvejledning til græstrimmere
Følgende advarselssymboler findes på værktøjet:
360˚
Før du benytter værktøjet, skal du kontrollere,
at slåområdet er fri for pinde, sten, tråd eller
andre hindringer.
Brug kun værktøjet, mens du står oprejst med
trimmertråden nede ved jorden som vist på
illustrationerne.
90
Det anbefales at bære sikkerhedsbriller,
når man arbejder med dette værktøj.
Trimmertråden fortsætter med at løbe
rundt i et par sekunder, efter at der er
slukket for værktøjet. Man må aldrig tvinge
tråden til standsning.
Hold mennesker og dyr mindst 6 meter fra
slåområdet.
Udsæt ikke værktojet for regn eller hoj
fugtighed.
06-10-2000, 08:55

Advertisement

loading