Download Table of Contents Print this page

Dansk - Black & Decker GLC1201 Manual

Table of Contents

Advertisement

GENOPLADELIG GRÆSTRIMMER GLC120
Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du
får glæde af dette værktøj i mange år fremover.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
GLC120
Black & Decker erklærer at disse værktøjer
er konstrueret i henhold til: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335,
EN 786, EN 50260, EN 55014, EN 61000
Lydniveauet målt i henhold til 84/538/EØF:
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til 98/37/EØF:
Colin Dyke
Vice President of Engineering
Brockville, Ontario K6V 5W6
Canada
GLC120_EUR.PM5
Denne Black & Decker græstrimmer GLC120 er
designet til trimning og færdiggørelse af
græskanterne og til slåning af græs på begrænsede
arealer. Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning
af samme Black & Decker batterier, som leveres
med dette værktøj.
Piktogrammer
GLC120
Følgende piktogrammer anvendes i denne
83
brugsanvisning:
96
GLC120
< 2,5 m/s
2
Lær værktøjet at kende
89
D A N S K
ANVENDELSESOMRÅDE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugsanvisningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Læs brugsanvisningen igennem, inden
værktøjet tages i brug.
Brandfare.
Advarsel! Ved brug af batteridrevet
værktøj skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de
følgende, altid følges, således at risikoen
for brand, lækkende batterier og person-
og materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem,
inden værktøjet tages i brug.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan
værktøjet slukkes, inden det tages i brug.
06-10-2000, 08:55
89

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents