Download Print this page

Norsk - Black & Decker GLC1201 Manual

Hide thumbs

Advertisement

OPPLADBAR GRESSTRIMMER GLC120
KJÆRE KUNDE!
Du har valgt et Black & Decker verktøy. Vi håper at
du vil ha glede av dette verktøyet i mange år
fremover.
CE-SIKKERHETSERKLÆRING
GLC120
Black & Decker erklærer at disse verktøyer
er konstruert i henhold til: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335,
EN 786, EN 50260, EN 55014, EN 61000
Lydnivået, målt i henhold til 84/538/EØF:
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
L
(lydeffekt)
dB(A)
WA
Bruk hørselsvern dersom lydnivået
overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge 98/37/EØF:
Colin Dyke
Vice President of Engineering
Brockville, Ontario K6V 5W6
Canada
GLC120_EUR.PM5
Din Black & Decker gresstrimmer GLC120 er
beregnet på klipping og trimming av plenkanter og
klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder.
Verktøyet er tiltenkt kun for bruk i hjemmet.
Din Black & Decker lader er konstruert for å lade
Black & Decker batterier av den typen som leveres
med verktøyet.
Symboler
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
GLC120
83
96
GLC120
< 2,5 m/s
2
Lær verktøyet å kjenne
81
N O R S K
BRUKSOMRÅDER
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Betegner risiko for personskade, livsfare eller
skade på verktøyet dersom instruksene i
denne bruksanvisningen ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Les bruksanvisningen før du bruker
verktøyet.
Brannfare.
Advarsel! Når du bruker batteridrevne
verktøy, må du følge en del
grunnleggende sikkerhetsregler,
se nedenfor, for å redusere faren for
brann, batterilekkasjer, personskade og
materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å
bruke verktøyet.
Vær sikker på at du vet hvordan man
slår av verktøyet før du begynner å
bruke det.
06-10-2000, 08:52
81

Advertisement

loading