Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Winden van nieuwe draad op een lege spoel
(fig. F)
U kunt nieuwe snijdraad op een lege spoel winden.
Vervangende snijdraad is verkrijgbaar bij uw
Black & Decker-dealer (catalogusnr. A6170 (25 m),
A6171 (40 m), A6054 (50 m)).
Verwijder de lege spoel uit de machine zoals
hierboven beschreven.
Verwijder de oude snijdraad uit de spoel.
Voer 2 cm snijdraad in een van de gaten (28)
in de spoel zoals afgebeeld.
Buig de snijdraad om en veranker hem in de
L-vormige sleuf (29).
Wind de snijdraad op de spoel in de richting
van de pijl (30). Zorg dat de draad netjes in
lagen op de spoel wordt gewonden.
Niet kriskras opwinden.
Knip de snijdraad door zodra de opgewonden
draad tot de uitsparingen (31) komt.
Laat de draad vanaf de spoel ca. 10 cm
uitsteken en houd een vinger op de draad om
hem op zijn plaats te houden.
Ga verder te werk zoals hierboven beschreven
om de spoel op de machine aan te brengen.
Gebruik uitsluitend het geschikte type
Black & Decker-snijdraad.
Berging
Laat bij voorkeur de accu op de oplader
aangesloten als de machine een aantal maanden
niet wordt gebruikt. Ga anders als volgt te werk:
Laad de accu volledig op.
Berg de machine op een veilige en droge
plaats op. De opslagtemperatuur moet altijd
tussen +5 °C en +40 °C liggen.
Laad de accu weer volledig op voordat u de
machine na langere periode van berging gaat
gebruiken.
STORINGEN VERHELPEN
Indien uw machine niet naar behoren functioneert,
volg dan onderstaande instructies. Als hierdoor
het probleem niet wordt opgelost, kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke Black & Decker
service-centrum.
52
GLC120_EUR.PM5
Machine draait langzaam
Controleer of de behuizing van de spoel vrij
kan ronddraaien. Maak indien nodig de
behuizing schoon.
Controleer of de snijdraad niet meer dan
10-12 cm uitsteekt vanaf de behuizing van de
spoel. Knip indien dit wel het geval is de draad
af zodat hij net het snijmes raakt.
Sluit de accu aan op de oplader en steek de
oplader in het stopcontact. Wacht totdat het
groene indicatielichtje oplicht om er zeker van
te zijn dat de accu volledig is opgeladen.
Automatische draadvoeding werkt niet
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het
spoeldeksel van de spoel.
Licht de spoel ca. 6 mm op en trek aan de
snijdraad totdat deze 8-10 cm uitsteekt vanaf
de behuizing. Plaats een nieuwe spoel met
snijdraad (zie bovenstaande instructies) indien
er onvoldoende snijdraad op de spoel is
overgebleven.
Druk de spoel op zijn plaats terug en draai
hem een beetje totdat hij vastzit.
Houd de lippen op de draadspoel voor de
gaten in de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het
netjes op zijn plaats klikt.
Knip de snijdraad af als hij verder dan het
snijmes uitsteekt zodat de draad het mes net
raakt.
Indien de automatische draadvoeding nog steeds
niet werkt of de spoel vastzit, probeer dan de
volgende suggesties:
Reinig zorgvuldig het deksel en de behuizing
van de spoel.
Verwijder de spoel en controleer of de
hefboom (32) vrij kan bewegen (fig. E).
Verwijder de spoel en wikkel de snijdraad af,
wind het daarna weer netjes op de spoel zoals
hierboven beschreven. Plaats de spoel terug
volgens instructies.
Druk het deksel op de behuizing totdat het
netjes op zijn plaats klikt.
52
06-10-2000, 08:50

Advertisement

loading