Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Bevestig de handgreep zoals afgebeeld met
behulp van de instelknop en schroef.
GEBRUIK
Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Opladen van de accu (fig. G & H)
De accu moet worden opgeladen voor het eerste
gebruik alsmede zodra hij niet meer genoeg
energie levert voor werkzaamheden die eerder
moeiteloos konden worden verricht. Om de
levensduur van de accu te maximaliseren,
strekt het tot aanbeveling om de accu op de
oplader aangesloten te houden zolang de
machine niet wordt gebruikt. Als de accu volledig
is opgeladen, is het stroomverbruik van de
oplader verwaarloosbaar.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 5 °C of
boven 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
Om de accu op de muurbeugel op te laden:
- Zorg dat het oplaadinzetstuk (21) aan de
muurbeugel (14) is bevestigd (fig. C).
- Hang de machine aan de muurbeugel zoals
afgebeeld (fig. G).
Om de accu elders op te laden:
- Steek de plug (32) in de connector (33)
op de accubehuizing.
- Plaats de machine zoals afgebeeld op een
vlak en egaal oppervlak.
Zorg ervoor dat het apparaat buiten het
bereik is van kinderen of anderen die
het apparaat niet kennen.
Zorg dat de stekker en kabel niet onder
de accu verstrikt raken.
Oplaadprocedure (fig. I)
Sluit de oplader aan op een stopcontact.
Terwijl de accu wordt opgeladen, brandt het rode
indicatielampje (34) op de accu.
50
GLC120_EUR.PM5
Zodra het opladen is voltooid, dooft het rode
indicatielampje en gaat het groene indicatielampje
(35) branden. De accu kan voor onbepaalde tijd op
de oplader aangesloten blijven.
Instellen van de stand van de extra handgreep
(fig. A & J)
De extra handgreep kan worden ingesteld voor
een optimaal evenwicht en comfort.
Laat de beschermkap (8) op de grond rusten.
Draai de instelknop (5) los.
Beweeg de handgreep (4) in de gewenste stand.
Draai de instelknop zorgvuldig vast.
Instellen van de machine voor strimmen of
graskantsnijden (fig. K, L & M)
De machine kan worden gebruik voor strimmen
zoals afgebeeld in fig. K, of voor graskantsnijden
om overhangend gras langs graskanten en
bloembedden te strimmen zoals afgebeeld in fig. L.
Strimmen (fig. K & M)
Voor strimmen staat de strimkop in de stand zoals
afgebeeld in fig. K. Indien dit niet het geval is:
Terwijl u de extra handgreep met de ene hand
vasthoudt, drukt u met de andere hand de
ontgrendelingsknop (6) in (fig. M).
Draai de strimkop rechtsom totdat hij in de
strimstand klikt.
Laat de ontgrendelingsknop los.
Zet de kantengeleider (10) in de
teruggetrokken stand.
Graskantsnijden (fig. L & M)
Voor graskantsnijden staat de strimkop in de stand
zoals afgebeeld in fig. L. Indien dit niet het geval is:
Terwijl u de extra handgreep met de ene hand
vasthoudt, drukt u met de andere hand de
ontgrendelingsknop (6) in (fig. M).
Draai de strimkop linksom totdat hij in de
stand voor graskantsnijden klikt.
Laat de ontgrendelingsknop los.
Zet de kantengeleider (10) in de uitgetrokken
stand.
50
Wanneer u de machine wilt gebruiken,
neemt u de stekker uit de accu en trekt de
oplader uit het stopcontact.
06-10-2000, 08:50

Advertisement

loading