Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

S V E N S K A
Luta verktyget en aning om du vill klippa något
närmare.
Allmänt
För att få bästa möjliga resultat ska du bara
klippa gräs som är torrt.
Ha helst batteriet anslutet till laddaren,
och laddaren ansluten till vägguttaget,
när verktyget inte används.
SKÖTSEL
Ditt Black & Decker verktyg har tillverkats för att
fungera under lång tid med ett minimum av skötsel.
Med rätt underhåll och regelbunden rengöring
bibehåller verktyget sin prestanda. Laddaren behöver
inget underhåll förutom regelbunden rengöring.
Tag ur laddarens kontakt före rengöring.
Rengör spolen regelbundet med en mjuk
borste eller torr trasa.
Använd en trubbig skrapa för att regelbundet
avlägsna gräs från skyddets undersida.
Rengör regelbundet ventilationsöppningarna på
verktyget med en mjuk borste eller torr trasa.
Rengör regelbundet motorhuset med en fuktig
trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller
frätande rengöringsmedel.
Byte till en ny trimtrådsspole (fig. E)
Du köper nya spolar med trimtråd från din
Black & Decker återförsäljare (kat.nr. A6481).
Håll knapparna (22) intryckta och ta ut
spolskyddet (23) ur spolhuset (24).
Ta ut den tomma spolen (25) ur spolhuset.
Ta bort eventuell smuts och gräs från spolhuset.
Linda upp omkring 10 cm trimtråd från den nya
spolen.
Mata trimtråden genom trådhålet (26).
Tryck på spolen på drivaxeln (27) och vrid lite
på den så att den kommer på plats ordentligt.
Kontrollera att trimtråden inte har klämts fast
under spolen, och att det är 8-10 cm tråd
utanför kåpan.
Rikta in knapparna på spolskyddet mot hålen
i spolhuset.
Tryck på spolskyddet på spolhuset tills det
snäpper på plats ordentligt.
78
GLC120_EUR.PM5
Linda ny tråd på en tom spole (fig. F)
Du kan linda på ny tråd på en tom spole.
Nya förpackningar med trimtråd finns tillgängliga
hos din Black & Decker återförsäljare
(kat. no. A6170 (25 m), A6171 (40 m), A6054 (50 m)).
Tag bort den tomma spolen från verktyget
enligt beskrivningen ovan.
Ta bort eventuell trimtråd som finns kvar på
spolen.
Mata in 2 cm trimtråd genom ett av hålen (28)
i spolen enligt figuren.
Vik trimtråden och fäst den i den L-formade
skåran (29).
Linda på trimtråden på spolen i pilens riktning
(30). Linda tråden ordentligt i olika lager.
Linda inte i kors.
Klipp av tråden när den lindade tråden kommit
upp till slitsarna (31). Låt ungefär 10 cm av
tråden sticka ut från spolen och sätt ett finger
på tråden för att hålla den på plats.
Sätt spolen på plats enligt anvisningarna ovan.
Förvaring
Batteriet skall helst vara anslutet till laddaren om
verktyget inte ska användas på flera månader.
Gör annars så här:
Ladda batteriet så mycket det går.
Förvara verktyget på en säker och torr plats.
Förvaringstemperaturen måste alltid befinna
sig mellan +5 °C och +40 °C.
Ladda batteriet ordentligt på nytt innan
verktyget tas i bruk igen efter att ha förvarats
under en längre tid.
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
Black & Decker serviceverkstad om du inte kan
lösa problemet.
78
Om trimtråden sticker ut utanför
skärbladet (9) ska den kapas så att den
nätt och jämnt når bladet.
Använd endast trimtråd som
rekommenderas av Black & Decker.
FELSÖKNING
06-10-2000, 08:52

Advertisement

loading