Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

S U O M I
Reunaleikkuu
Parhaimman tuloksen saa reunoissa, jotka ovat yli
50 mm syviä.
Älä tee reunoja koneella. Tee reunat käyttäen
sopivaa lapiota.
Ohjaa konetta kuten kuvassa L. Pidä
reunaohjain nurmikon reunaa vasten.
Jos haluat leikata lähempää, kallista konetta
hieman.
Yleistä
Paras leikkuutulos saadaan leikkaamalla kuivaa
ruohoa.
Pidä akku liitettynä laturiin ja laturi kytkettynä
virtalähteeseen aina, kun kone ei ole käytössä.
KONEEN HOITO
Black & Deckerin kone on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä
puhdistuksella kone säilyttää suorituskykynsä.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi
minkään muunlaista huoltoa.
Irrota laturi virtalähteestä ennen
puhdistamista.
Puhdista kela säännöllisesti pehmeällä harjalla
tai kuivalla rievulla.
Poista ruoho ja lika säännöllisesti suojan
alapuolelta tylsällä kaapimella.
Puhdista koneen ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla rievulla.
Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla
rievulla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Uuden lankakelan kiinnittäminen (kuva E)
Uusia lankakeloja myyvät Black & Decker
-tuotteiden jälleenmyyjät (tuotenro A6481).
Pidä kielekkeitä (22) painettuna ja poista kelan
suojus (23) kotelosta (24).
Poista tyhjä kela (25) kotelosta.
Poista kaikki lika ja ruoho kotelosta.
Vedä leikkuulankaa esiin uudelta kelalta noin
10 cm.
Pujota leikkuulanka reiästä (26).
102
GLC120_EUR.PM5
Laita kela akseliin (27) ja kierrä kelaa hieman,
kunnes se asettuu paikalleen.
Varmista, että leikkuulanka ei jää kelan alle ja
että sitä tulee ulos kotelosta 8-10 cm.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon
reikiin.
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa
kiinni paikalleen.
Uuden langan kiertäminen tyhjään kelaan
(kuva F)
Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi
leikkuulanka. Lankapakkauksia myyvät
Black & Decker -tuotteiden jälleenmyyjät
(tuotenrot: A6170 (25 m), A6171 (40 m),
A6054 (50 m)).
Poista tyhjä kela koneesta aiempien ohjeiden
mukaisesti.
Poista kaikki vanha leikkuulanka kelasta.
Syötä 2 cm leikkuulankaa toiseen kelan rei'istä
(28) kuvan mukaisesti.
Taita leikkuulanka ja kiinnitä se L-muotoiseen
uraan (29).
Kierrä leikkuulanka kelalle nuolen (30)
suuntaan. Kierrä lankaa tasaisesti eri kerroksiin.
Älä kierrä sitä ristiin.
Kun leikkuulankaa on kierretty syvennykseen (31)
asti, katkaise lanka. Anna lankaa tulla ulos kelalta
noin 10 cm ja pidä lankaa paikallaan painamalla
sitä sormella.
Kiinnitä kela koneeseen aikaisempien ohjeiden
mukaisesti.
Säilytys
Jos konetta ei aiota käyttää useampaan
kuukauteen, akun tulisi olla liitettynä laturiin.
Noudata muussa tapauksessa seuraavia ohjeita:
Lataa akku täyteen.
Säilytä konetta turvallisessa ja kuivassa
paikassa. Säilytyspaikan lämpötilan täytyy aina
olla välillä +5 °C - +40 °C.
102
Jos leikkuulanka ylettyy leikkuuterän (9)
yli, leikkaa se lyhyemmäksi niin, että se on
terän kohdalla.
Käytä vain Black & Deckerin suosittelemaa
leikkuulankaa.
06-10-2000, 08:56

Advertisement

loading