Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Akun lataaminen seinätelineessä:
- Varmista, että latausosa (21) on kiinnitetty
seinätelineeseen (14) (kuva C).
- Ripusta kone seinätelineeseen kuvan
G mukaisesti.
Akun lataaminen muualla:
- Aseta kontakti (32) akun liittimeen (33).
- Aseta kone tasaiselle alustalle kuvan
H mukaisesti.
Varmista, etteivät lapset eivätkä muut
henkilöt, jotka eivät osaa käyttää
konetta, pääse siihen käsiksi.
Varmista, etteivät kontakti ja johto ole
akun alla.
Latausprosessi (kuva I)
Liitä laturi verkkopistorasiaan.
Akun latautuessa laturin punainen latausvalo (34)
palaa. Kun akku on latautunut täyteen, punainen
latausvalo sammuu ja vihreä latausvalo (35) syttyy.
Akku voi olla liitettynä laturiin kuinka kauan tahansa.
Irrota laturi akusta ja virtalähteestä ennen
kuin käytät konetta.
Lisäkädensijan asennon säätäminen
(kuva A & J)
Lisäkädensijaa voidaan säätää optimaalisen
tasapainon ja käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
Anna suojan (8) nojata maahan.
Löysää kädensijan säätöruuvia (5).
Siirrä kädensija (4) haluamaasi asentoon.
Kiristä kädensijan säätöruuvi kunnolla.
Koneen asettaminen viimeistely- tai
reunaleikkuuasentoon (kuva K, L & M)
Konetta voidaan käyttää joko viimeistelyyn kuten
kuvassa K tai reunaleikkuuseen ruohon
leikkaamiseksi nurmikon ja kukkapenkkien
reunoilta kuten kuvassa L.
Viimeistely (kuva K & M)
Viimeistelyä varten leikkuupään tulee olla kuvan
K mukaisessa asennossa. Jos näin ei ole, toimi
seuraavasti:
GLC120_EUR.PM5
Pidä lisäkädensijasta kiinni toisella kädellä ja
paina vapautusnappia (6) toisella kädellä kuten
kuvassa M.
Kierrä leikkuupäätä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu viimeistelyasentoon.
Päästä vapautusnappi irti.
Aseta reunaohjain (10) taka-asentoon.
Reunaleikkuu (kuva L & M)
Reunaleikkuuta varten leikkuupään tulee olla kuvan L
mukaisessa asennossa. Jos näin ei ole, toimi
seuraavasti:
Pidä lisäkädensijasta kiinni toisella kädellä ja
paina vapautusnappia (6) toisella kädellä kuten
kuvassa M.
Kierrä leikkuupäätä vastapäivään, kunnes se
lukittuu reunaleikkuuasentoon.
Päästä vapautusnappi irti.
Aseta ohjain (10) etuasentoon.
Käynnistys ja pysäytys (kuva N)
Turvallisuussyistä koneessa on
kaksoisvirrankatkaisija. Järjestelmä on suunniteltu
estämään koneen tahaton käynnistys.
Käynnistys
Työnnä lukitusnappia (2) eteenpäin peukalolla
ja paina samanaikaisesti virrankatkaisijaa (1).
Vapauta lukitusnappi.
Pysäytys
Päästä irti virrankatkaisijasta (1).
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Viimeistely
Pidä konetta kuten kuvassa K.
Liikuta viimeistelijää pehmeästi puolelta
toiselle kuvan K mukaisesti.
Leikkaa pitkää ruohoa asteittain ylhäältä lähtien.
Vältä kovia esineitä tai hentoja kasveja.
Jos kone alkaa käydä hitaasti,
vähennä kuormitusta.
101
S U O M I
Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa
käynnistysasentoon.
06-10-2000, 08:56
101

Advertisement

loading